Item


Orientalisme, colonialisme i gènere. ‘El Marroc sensual i fanàtic’ d’Aurora Bertrana

Els autors s’endinsen en aquest article en l’estudi de les relacions entre geografia, orientalisme i colonialisme a Europa al tombant del segle passat, tot introduint la perspectiva de gènere i en el marc d’un interès més general per la història del pensament geogràfic contemporani. Ho fan a partir de l’anàlisi contextualitzada d’un text de l’època que fa referència al cas espanyol i a la seva aventura colonial africana. Es tracta del llibre El Marroc sensual i fanàtic (1936) d’Aurora Bertrana, una versió molt elaborada del discurs de la diferència i una bona il•lustració de la literatura de viatges de dones europees, força excepcional i atípica -això sí- en el context literari català i espanyol de l’època

In this article the authors examine the relationship between geography, orientalism and colonialism in Europe at the end of the last century, introducing a gender perspective within the context of a broader-based interest in the history of contemporary geographical thought. The study is based on the contextualized analysis of a text dating from that period, and which refers to Spain’s colonial adventure in Africa. The book in question is El Marroc sensual i fanàtic (“Sensual and fanatic Morocco”), written by Aurora Bertrana in 1936. It is a very detailed version of the differentiating discourse and an excellent illustration of European women’s travel literature, an exceptional and unusual contribution to Catalan and Spanish literature at that time

Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Girona

Author: Nogué i Font, Joan
Abstract: Els autors s’endinsen en aquest article en l’estudi de les relacions entre geografia, orientalisme i colonialisme a Europa al tombant del segle passat, tot introduint la perspectiva de gènere i en el marc d’un interès més general per la història del pensament geogràfic contemporani. Ho fan a partir de l’anàlisi contextualitzada d’un text de l’època que fa referència al cas espanyol i a la seva aventura colonial africana. Es tracta del llibre El Marroc sensual i fanàtic (1936) d’Aurora Bertrana, una versió molt elaborada del discurs de la diferència i una bona il•lustració de la literatura de viatges de dones europees, força excepcional i atípica -això sí- en el context literari català i espanyol de l’època
In this article the authors examine the relationship between geography, orientalism and colonialism in Europe at the end of the last century, introducing a gender perspective within the context of a broader-based interest in the history of contemporary geographical thought. The study is based on the contextualized analysis of a text dating from that period, and which refers to Spain’s colonial adventure in Africa. The book in question is El Marroc sensual i fanàtic (“Sensual and fanatic Morocco”), written by Aurora Bertrana in 1936. It is a very detailed version of the differentiating discourse and an excellent illustration of European women’s travel literature, an exceptional and unusual contribution to Catalan and Spanish literature at that time
Document access: http://hdl.handle.net/2072/59224
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Girona
Rights: Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca
Subject: Orientalisme -- Marroc
Orientalism -- Morocco
Imperialisme -- Marroc
Imperialism -- Morocco
Bertrana, Aurora, 1892-1974
Title: Orientalisme, colonialisme i gènere. ‘El Marroc sensual i fanàtic’ d’Aurora Bertrana
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors