Item


Aplicacions dels polietilenglicols a la conservació de la fusta arqueològica amarada d’aigua

Universitat de Girona

Author: Saurina, J.
Mascort, J.
Arnau i Figuerola, Josep
Date: 1996
Format: text/html
application/pdf
Document access: http://www.raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45557
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Title: Aplicacions dels polietilenglicols a la conservació de la fusta arqueològica amarada d’aigua
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: RACO

Subjects

Authors