Llistar Títols per Autor "Llobet Dalmases, Antoni"

S'han trobat 24 ítems

Llistant ítems des de 0 a 24:

  1   
FormatDataTítolAutor
FormatDataTítolAutor
doc icon TDX 26 febrer 1999 Activació d’O2, HOOH i t-BuOOH amb complexos de Cu i Fe amb lligands N-heterocíclics aromàtics i macrocíclics per l’oxidació de substrats orgànics i inorgànics en condicions suaus Costas Salgueiro, Miquel
doc icon DUGiDocs 1 abril 2014 Dinuclear ru-aqua complexes for selective epoxidation catalysis based on supramolecular substrate orientation effects Di Giovanni, Carlo ; Poater Teixidor, Albert ; Benet Buchholz, Jordi ; Cavallo, Luigi ; Solà i Puig, Miquel ; Llobet Dalmases, Antoni
doc icon DUGiDocs gener 2005 Fine Tuning of MLCT States in New Mononuclear Complexes of Ruthenium(II) Containing Tris(1-pyrazolyl)methane, 2,2 -Bipyridine and Aromatic Nitrogen Heterocycles Katz, N. ; Romero García, Isabel ; Llobet Dalmases, Antoni ; Parella Coll, Teodor ; Benet Buchholz, Jordi
doc icon DUGiDocs 5 setembre 2011 Multireversible redox processes in pentanuclear bis(triple-helical) manganese complexes featuring an oxo-centered triangular {Mn II 2Mn III(μ 3-O)} 5+ or {Mn IIMn III 2(μ 3-O)} 6+ core wrapped by two {Mn II 2(bpp) 3} - Romain, Sophie ; Rich Masallera, Jordi ; Sens Llorca, Cristina ; Stoll, Thibaut ; Benet Buchholz, Jordi ; Llobet Dalmases, Antoni ; Rodríguez Pizarro, Montserrat ; Romero García, Isabel ; Clérac, Rodolphe ; Mathonière, Corine ; Duboc, Carole ; Deronzier, Alain ; Collomb, Marie-Noëlle
doc icon DUGiDocs 18 abril 2011 A new dinuclear Ru-Hbpp based water oxidation catalyst with a trans-disposition of the Ru-OH Mola i Marín, Joaquim ; Dinoi, Chiara ; Sala, Xavier ; Rodríguez Pizarro, Montserrat ; Romero García, Isabel ; Parella Coll, Teodor ; Fontrodona, Xavier ; Llobet Dalmases, Antoni
doc icon TDX 17 març 2005 New mono- and dinuclear ruthenium complexes containing the 3,5-bis(2-pyridyl)pyrazole ligand. Synthesis, characterization and applications Sens Llorca, Cristina
doc icon DUGiDocs 4 juliol 2011 New Ru (II) complexes containing oxazoline ligands as epoxidation catalysts: influence of the substituents on the catalytic performance Serrano Núñez, Isabel ; López, M. Isabel ; Ferrer Vall-llosada, Íngrid ; Poater Teixidor, Albert ; Parella Coll, Teodor ; Fontrodona, Xavier ; Solà i Puig, Miquel ; Llobet Dalmases, Antoni ; Rodríguez Pizarro, Montserrat ; Romero García, Isabel
doc icon TDX 16 març 2007 New Ruthenium complexes containing N, P and S-donor type of ligands: coordination chemistry, characterization and application to asymetric and non-asymetric catalysis Sala Román, Xavier
doc icon TDX 27 juny 2008 Nous complexos mono- i dinuclears de ruteni amb lligands polipiridílics i de tipus fosfina. Síntesi, caracterització i aplicacions catalítiques Mola i Marín, Joaquim
doc icon TDX 10 desembre 2002 Noves aproximacions a la síntesi i caracterització de poliglicols al·lílics, polihidrosiloxans i surfactants copolimèrics. Avaluació d’aquests surfactants en formulacions de poliuretà Nadal i Soy, Josep
doc icon DUGiDocs 2015 Powerful Bis-facially Pyrazolate-Bridged Dinuclear Ruthenium Epoxidation Catalyst Aguiló, Joan ; Francàs, Laia ; Bofill, Roger ; Gil-Sepulcre, Marcos ; García-Antón, Jordi ; Poater Teixidor, Albert ; Llobet Dalmases, Antoni ; Escriche, Lluís ; Meyer, Franc ; Sala Román, Xavier
doc icon TDX 10 març 2006 Preparació de nous catalitzadors basats en complexos de Ru i Pd, i el seu ancorament a polímers conductors per a la fabricació de materials multifuncionals Masllorens i Llinàs, Ester
doc icon DUGiDocs 28 abril 2006 Regiospecific C-H bond activation: Reversible H/D exchange promoted by CuI complexes with triazamacrocyclic ligands Ribas Salamaña, Xavi ; Xifra Garcia, Raül ; Parella Coll, Teodor ; Poater Teixidor, Albert ; Solà i Puig, Miquel ; Llobet Dalmases, Antoni
doc icon DUGiDocs 2013 Ruthenium Complexes with Chiral Bis-Pinene Ligands: an Array of Subtle Structural Diversity Vaquer, Lydia ; Poater Teixidor, Albert ; De Tovar, Jonathan ; García-Antón, Jordi ; Solà i Puig, Miquel ; Llobet Dalmases, Antoni ; Sala Román, Xavier
doc icon DUGiDocs 2013 Simple and cheap steric and electronic characterization of the reactivity of Ru(II) complexes containing oxazoline ligands as epoxidation catalysts Poater Teixidor, Albert ; Falivene, Laura ; Cavallo, Luigi ; Llobet Dalmases, Antoni ; Rodríguez Pizarro, Montserrat ; Romero García, Isabel ; Solà i Puig, Miquel
doc icon TDX 23 gener 2009 Síntesi i caracterització de nous complexos de ruteni contenint lligands quirals. Aplicacions en catàlisi asimètrica Serrano Núñez, Isabel
doc icon TDX 21 desembre 2001 Síntesi i estructura de lligands hexaazamacrocíclics i dels seus complexos de Zn. Estudis de catàlisi i de fenòmens de reconeixement molecular amb substrats aniònics Anda Bataller, Carmen
doc icon TDX 13 desembre 2002 Síntesi, caracterització química i estudi de l’activitat biològica de nous complexos de Pt(II) amb lligands de tipus diaminocarboxílic i els respectius ésters i derivats peptídics Moradell Rabert, Sílvia
doc icon TDX 28 gener 2005 Síntesi, estructura i reactivitat de nous complexos de Cu, Ag i Ni contenint lligands triazamacrocíclics. Aplicacions en l’activació d’enllaços Xifra Garcia, Raül
doc icon TDX 20 juny 2000 Síntesi de nous complexos de Coure i Ruteni amb lligands de tipus tri-N-dentats: estudi de les seves propietats magnètiques i/o electroquímiques Rodríguez Pizarro, Montserrat
doc icon DUGiDocs 4 agost 2014 Synthesis, characterization, and linkage isomerism in mononuclear ruthenium complexes containing the new pyrazolate-based ligand hpbl Francàs, Laia ; González Gil, Rosa María ; Poater Teixidor, Albert ; Fontrodona, Xavier ; García-Antón, Jordi ; Sala Román, Xavier ; Escriche, Lluís ; Llobet Dalmases, Antoni
doc icon DUGiDocs 7 octubre 2016 Synthesis and Isomeric Analysis of RuII Complexes Bearing Pentadentate Scaffolds Gil-Sepulcre, Marcos ; Axelson, Jordan C. ; Aguiló, Joan ; Solà-Hernández, Lluís ; Francàs, Laia ; Poater Teixidor, Albert ; Blancafort San José, Lluís ; Benet Buchholz, Jordi ; Guirado, Gonzalo ; Escriche, Lluís ; Llobet Dalmases, Antoni ; Bofill, Roger ; Sala Román, Xavier
doc icon TDX 17 desembre 2001 Synthesis, structure and reactivity of novel CuI, CuII and CuIII complexes containing triaza and hexaaza macrocyclic ligands Ribas Salamaña, Xavi
doc icon DUGiDocs març 2013 Understanding Electronic Ligand Perturbation over Successive Metal-Based Redox Potentials in Mononuclear Ruthenium–Aqua Complexes Vaquer, Lydia ; Miró, Pere ; Sala, Xavier ; Bozoglian, Fernando ; Masllorens i Llinàs, Ester ; Benet Buchholz, Jordi ; Fontrodona, Xavier ; Parella Coll, Teodor ; Romero García, Isabel ; Roglans i Ribas, Anna ; Rodríguez Pizarro, Montserrat ; Bo, Carles ; Llobet Dalmases, Antoni
  1   

Matèries

Autors