Item


¿Cuáles son los valores públicos del proceso? Un acercamiento a partir de “In Praise of Litigation” de Alexandra Lahav.

“Anàlisi raonada sobre les funcions públiques del procés civil a partir d’ algunes argumentacions desenvolupades de manera original i analítica per A. LAHAV en el seu llibre In Praise of Litigation. Aquest representa una defensa filosòfic-política del procés i la litigació, en oposició a la narració tradicional. Després d’haver presentat el problema en els seus termes generals, així com algunes discussions precedents i comparades sobre la funció social del procés, es discutirà la connexió entre aquest i la democràcia deliberativa – nexe que se situa al centre del llibre – dins de les coordenades més generals de filosofia del dret i de la política a la base de l’estudi. Finalment, s’ analitzaran críticament algunes de les funcions públiques que el procés civil està cridat a exercir en les nostres societats. En particular, la nostra atenció es concentrarà en les funcions de (a) law enforcement, (b) transparency i (c) participation in self-government.” Font: Dialnet

“Reasoned analysis of the public functions of civil proceedings based on some arguments developed in an original and analytical way by A. LAHAV in his book In Praise of Litigation. This represents a philosophical-political defense of process and litigation, as opposed to traditional storytelling. After having presented the problem in its general terms, as well as some previous and comparative discussions about the social function of the process, the connection between it and deliberative democracy – a nexus that is placed at the center of the book – within the more general coordinates of philosophy of law and politics at the base of the study will be discussed. Finally, some of the public functions that the civil process is called to perform in our societies will be critically analyzed. In particular, our focus will be on the functions of (a) law enforcement, (b) transparency and (c) participation in self-government.” Source: Dialnet

7497.mp4 7497.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret

Author: Giabardo, Carlo Vittorio
Scavuzzo, Natalia
Date: 2024 February 15
Abstract: “Anàlisi raonada sobre les funcions públiques del procés civil a partir d’ algunes argumentacions desenvolupades de manera original i analítica per A. LAHAV en el seu llibre In Praise of Litigation. Aquest representa una defensa filosòfic-política del procés i la litigació, en oposició a la narració tradicional. Després d’haver presentat el problema en els seus termes generals, així com algunes discussions precedents i comparades sobre la funció social del procés, es discutirà la connexió entre aquest i la democràcia deliberativa – nexe que se situa al centre del llibre – dins de les coordenades més generals de filosofia del dret i de la política a la base de l’estudi. Finalment, s’ analitzaran críticament algunes de les funcions públiques que el procés civil està cridat a exercir en les nostres societats. En particular, la nostra atenció es concentrarà en les funcions de (a) law enforcement, (b) transparency i (c) participation in self-government.” Font: Dialnet
“Reasoned analysis of the public functions of civil proceedings based on some arguments developed in an original and analytical way by A. LAHAV in his book In Praise of Litigation. This represents a philosophical-political defense of process and litigation, as opposed to traditional storytelling. After having presented the problem in its general terms, as well as some previous and comparative discussions about the social function of the process, the connection between it and deliberative democracy – a nexus that is placed at the center of the book – within the more general coordinates of philosophy of law and politics at the base of the study will be discussed. Finally, some of the public functions that the civil process is called to perform in our societies will be critically analyzed. In particular, our focus will be on the functions of (a) law enforcement, (b) transparency and (c) participation in self-government.” Source: Dialnet
7497.mp4 7497.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7497
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica. Grup de Recerca en Filosofia del Dret
Collection: 1er Encuentro PUCP-UdG sobre filosofía y proceso
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Procediment civil -- Filosofia -- Congressos
Dret -- Filosofia -- Congressos
Civil procedure -- Philosophy -- Congresses
Law -- Philosophy -- Congresses
Title: ¿Cuáles son los valores públicos del proceso? Un acercamiento a partir de “In Praise of Litigation” de Alexandra Lahav.
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors