Ítem


Amb les famílies: Decàleg ’Compartir l’educació matemàtica amb les famílies’

Les mares i els pares tenen un paper protagonista en l’educació matemàtica dels seus fills i filles. No és imprescindible disposar de grans coneixements per afavorir el desenvolupament del pensament matemàtic des de la llar, però sí que cal mostrar una actitud favorable que complementi el treball que es realitzi a l’escola. El decàleg que presentem a continuació ha estat redactat amb la intenció de poder oferir orientacions elementals a les famílies que permetin coconstruir l’alfabetització matemàtica dels seus infants

© Guix d’infantil, 2015, núm. 79, p. 24

Graó

Autor: Alsina, Angel
Data: 2015
Resum: Les mares i els pares tenen un paper protagonista en l’educació matemàtica dels seus fills i filles. No és imprescindible disposar de grans coneixements per afavorir el desenvolupament del pensament matemàtic des de la llar, però sí que cal mostrar una actitud favorable que complementi el treball que es realitzi a l’escola. El decàleg que presentem a continuació ha estat redactat amb la intenció de poder oferir orientacions elementals a les famílies que permetin coconstruir l’alfabetització matemàtica dels seus infants
Format: application/pdf
ISSN: 1577-5623
Accés al document: http://hdl.handle.net/10256/10599
Llenguatge: cat
Editor: Graó
Col·lecció: Reproducció digital del document publicat a: http://guixinfantil.grao.com/revistes/guix-infantil/79-matematiques-numeracio-i-geometria/amb-les-families-decaleg-compartir-l-educacio-matematica-amb-les-families
Articles publicats (D-DE)
És part de: © Guix d’infantil, 2015, núm. 79, p. 24
Drets: Tots els drets reservats
Matèria: Matemàtica
Mathematics
Didàctica
Títol: Amb les famílies: Decàleg ’Compartir l’educació matemàtica amb les famílies’
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Repositori: DUGiDocs

Matèries

Autors