Item


El mestre/a d’Educació Musical en el nou marc de l’EEES: un estudi a partir de les competències professionals

This thesis studies the professional profile of Primary School music teachers, in the framework of the Catalan educational system and the construction of the Higher Education European Area (HEEA), focusing on the study of teaching competences on rhythm and dance and the related school practices. The research we have carried out contributes new knowledge that complements other works that have been published since the creation of this teaching specialism. To sum up, this work highlights the need to further the competence based definition of this professional profile which, as it has been mentioned, should include the development and acquisition of teaching competences in rhythm and dance. Even though these competences have been among the best valued, and we have established that there is a certain degree of integration of rhythm and dance into music and art education in schools, we have also found that there are several difficulties for its translation into school practice and there is room for improvement in several aspects. Finally, the research as a whole, has allowed us to offer contextualised proposals that could contribute to the improvement of the initial teacher training for future primary school teacher and the music and art education in schools.

Aquesta tesi estudia el perfil professional del Mestre/a d’Educació Musical en el marc del nostre sistema educatiu i del procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tot aprofundint en l’estudi de les competències docents en rítmica i dansa i en el de les pràctiques educatives escolars relacionades. La recerca que hem dut a terme aporta nou coneixement que complementa el d’altres treballs que han anat apareixent des de la creació d’aquesta especialitat docent. En síntesi, el treball destaca la necessitat d’avançar en la definició competencial d’aquest perfil professional que, tal com s’explica, hauria d’incloure el desenvolupament i adquisició de competències docents en rítmica i dansa. Tot i que aquestes competències han estat de les més ben valorades i s’ha constatat que existeix una certa integració de la rítmica i la dansa en l’educació musical i artística escolar, també s’han evidenciat diverses dificultats per a la seva concreció en la pràctica educativa i diferents aspectes que es podrien millorar. Finalment, la globalitat de la recerca ha permès oferir propostes contextualitzades que podrien contribuir a la millora de la formació inicial dels futurs i futures mestres i de l’educació musical i artística a les escoles.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Sánchez Ariño, Sílvia
Date: 2014 December 5
Abstract: This thesis studies the professional profile of Primary School music teachers, in the framework of the Catalan educational system and the construction of the Higher Education European Area (HEEA), focusing on the study of teaching competences on rhythm and dance and the related school practices. The research we have carried out contributes new knowledge that complements other works that have been published since the creation of this teaching specialism. To sum up, this work highlights the need to further the competence based definition of this professional profile which, as it has been mentioned, should include the development and acquisition of teaching competences in rhythm and dance. Even though these competences have been among the best valued, and we have established that there is a certain degree of integration of rhythm and dance into music and art education in schools, we have also found that there are several difficulties for its translation into school practice and there is room for improvement in several aspects. Finally, the research as a whole, has allowed us to offer contextualised proposals that could contribute to the improvement of the initial teacher training for future primary school teacher and the music and art education in schools.
Aquesta tesi estudia el perfil professional del Mestre/a d’Educació Musical en el marc del nostre sistema educatiu i del procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), tot aprofundint en l’estudi de les competències docents en rítmica i dansa i en el de les pràctiques educatives escolars relacionades. La recerca que hem dut a terme aporta nou coneixement que complementa el d’altres treballs que han anat apareixent des de la creació d’aquesta especialitat docent. En síntesi, el treball destaca la necessitat d’avançar en la definició competencial d’aquest perfil professional que, tal com s’explica, hauria d’incloure el desenvolupament i adquisició de competències docents en rítmica i dansa. Tot i que aquestes competències han estat de les més ben valorades i s’ha constatat que existeix una certa integració de la rítmica i la dansa en l’educació musical i artística escolar, també s’han evidenciat diverses dificultats per a la seva concreció en la pràctica educativa i diferents aspectes que es podrien millorar. Finalment, la globalitat de la recerca ha permès oferir propostes contextualitzades que podrien contribuir a la millora de la formació inicial dels futurs i futures mestres i de l’educació musical i artística a les escoles.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1921-2015
http://hdl.handle.net/10803/326735
Document access: http://hdl.handle.net/10256/11738
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Educació musical
Music education
Educación musical
Educació artística
Art education
Educación artística
Didàctica del moviment i de la dansa
Movement and dance didactics
Didáctica del movimento y de la danza
EEES
Espai Europeu d’Educació Superior
Higher Education European Area
Espacio Europeo de Educación Superior
Especialitats docents
Especialidades docentes
Teaching specialism
Competències docents en rítmica i dansa
Teaching competences in rythm and dance
Competencias docentes en rítmica y danza
Competència artística i cultural
Artistic and cultural competences
Competencias artísticas y culturales
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
378 - Ensenyament superior. Universitats
78 - Música
79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Title: El mestre/a d’Educació Musical en el nou marc de l’EEES: un estudi a partir de les competències professionals
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors