Item


Les societats ibèriques de la Hispània Citerior durant els primers anys de romanització (218-133 AC)

El principal objectiu de la tesi és analitzar la societat de l’àrea ibèrica de la província Hispània Citerior en el transcurs dels primers vuitanta-cinc anys de presència romana (218-133 aC). Si bé aquest és un tema que ha despertat l’interès dels investigadors des d’almenys el tombant del segle XIX, aquesta recerca pretén abastar una visió global i exhaustiva a partir de la recollida i avaluació de totes les dades a l’abast. Així, es tenen en compte no només les fonts literàries –com s’ha tendit a fer tradicionalment–, sinó també les epigràfiques, les numismàtiques i, especialment, les arqueològiques. A partir de la contextualització de la informació obtinguda en les estructures socials romanes i la seva evolució durant els segles III i II aC, s’estableixen quatre grans agrupacions socials interrelacionades entre si i es proposa una periodització dels canvis experimentats per la societat.

The main aim of the thesis is to analyse the society of the Iberian zone in the Hispania Citerior province throughout the first eighty-five years of Roman presence (218-133 BC). Although this is a topic that aroused the interest of many researchers since at least the end of 19th century, this research tries to include an exhaustive and comprehensive vision from the collecting and evaluation of all available information. It has been a common trend to give priority to the literary sources, but our research regards also epigraphic, numismatic and especially archaeological sources. From contextualization of the obtained information into the Roman social structures and their evolution during 3rd and 2nd centuries BC, we establish four basic interrelated social groups and put forward a periodization for the changes of the society.

Universitat de Girona

Manager: Burch, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Vivo i Llorca, Jordi
Date: 2016 February 9
Abstract: El principal objectiu de la tesi és analitzar la societat de l’àrea ibèrica de la província Hispània Citerior en el transcurs dels primers vuitanta-cinc anys de presència romana (218-133 aC). Si bé aquest és un tema que ha despertat l’interès dels investigadors des d’almenys el tombant del segle XIX, aquesta recerca pretén abastar una visió global i exhaustiva a partir de la recollida i avaluació de totes les dades a l’abast. Així, es tenen en compte no només les fonts literàries –com s’ha tendit a fer tradicionalment–, sinó també les epigràfiques, les numismàtiques i, especialment, les arqueològiques. A partir de la contextualització de la informació obtinguda en les estructures socials romanes i la seva evolució durant els segles III i II aC, s’estableixen quatre grans agrupacions socials interrelacionades entre si i es proposa una periodització dels canvis experimentats per la societat.
The main aim of the thesis is to analyse the society of the Iberian zone in the Hispania Citerior province throughout the first eighty-five years of Roman presence (218-133 BC). Although this is a topic that aroused the interest of many researchers since at least the end of 19th century, this research tries to include an exhaustive and comprehensive vision from the collecting and evaluation of all available information. It has been a common trend to give priority to the literary sources, but our research regards also epigraphic, numismatic and especially archaeological sources. From contextualization of the obtained information into the Roman social structures and their evolution during 3rd and 2nd centuries BC, we establish four basic interrelated social groups and put forward a periodization for the changes of the society.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/385283
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12499
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Arqueologia clàssica
Classical archaeology
Arqueología clásica
Arqueologia ibèrica
Iberian archaeology
Arqueología ibérica
Hispania Citerior
República romana
Roman Republic
90 - Arqueologia. Prehistòria
Title: Les societats ibèriques de la Hispània Citerior durant els primers anys de romanització (218-133 AC)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors