Item


Modal interval based package for robust control

Complex systems are often subjected to uncertainties that make its model difficult, if not impossible to obtain. A quantitative model may be inadequate to represent the behavior of systems which require an explicit representation of imprecision and uncertainty. Assuming that the uncertainties are structured, these models can be handled with interval models in which the values of the parameters are allowed to vary within numeric intervals. Robust control uses such mathematical models to explicitly have uncertainty into account. Solving robust control problems, like finding the robust stability or designing a robust controller, involves hard symbolic and numeric computation. When interval models are used, it also involves interval computation. To deal with all these difficulties, in this thesis are presented two main contributions: a methodology integrated in a solver and a framework, IRCAD, that combines symbolic and numeric computation with modal interval analysis (MIA) to solve robust control problems.

Els sistemes complexes sovint contenen incerteses que fan que sigui difícil obtenir-ne el seu model i moltes vegades fins i tot ho fan impossible. Un model quantitatiu pot no ser el més adequat per representar el comportament de sistemes que requereixen una representació explícita de la seva imprecisió i incertesa. Assumint que les incerteses que volem tractar són estructurades, podem utilitzar models intervalars en els que els valors dels paràmetres varien dins intervals numèrics. Un dels problemes en la resolució de problemes de control robust , és que aquesta resolució implica un alt cost computacional tan simbòlic com numèric. Si s’utilitzen models intervalars també caldrà tractar amb computació intervalar. Per tractar amb aquests problemes, en aquesta tesi es presenten dues aportacions: una metodologia implementada en un solver i un framework anomenat IRCAD que combina computació simbòlica i numèrica amb l’anàlisi intervalar modal (MIA) per solucionar problemes de control robust.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Author: Ferrer Mallorquí, Inès
Date: 2016 June 17
Abstract: Complex systems are often subjected to uncertainties that make its model difficult, if not impossible to obtain. A quantitative model may be inadequate to represent the behavior of systems which require an explicit representation of imprecision and uncertainty. Assuming that the uncertainties are structured, these models can be handled with interval models in which the values of the parameters are allowed to vary within numeric intervals. Robust control uses such mathematical models to explicitly have uncertainty into account. Solving robust control problems, like finding the robust stability or designing a robust controller, involves hard symbolic and numeric computation. When interval models are used, it also involves interval computation. To deal with all these difficulties, in this thesis are presented two main contributions: a methodology integrated in a solver and a framework, IRCAD, that combines symbolic and numeric computation with modal interval analysis (MIA) to solve robust control problems.
Els sistemes complexes sovint contenen incerteses que fan que sigui difícil obtenir-ne el seu model i moltes vegades fins i tot ho fan impossible. Un model quantitatiu pot no ser el més adequat per representar el comportament de sistemes que requereixen una representació explícita de la seva imprecisió i incertesa. Assumint que les incerteses que volem tractar són estructurades, podem utilitzar models intervalars en els que els valors dels paràmetres varien dins intervals numèrics. Un dels problemes en la resolució de problemes de control robust , és que aquesta resolució implica un alt cost computacional tan simbòlic com numèric. Si s’utilitzen models intervalars també caldrà tractar amb computació intervalar. Per tractar amb aquests problemes, en aquesta tesi es presenten dues aportacions: una metodologia implementada en un solver i un framework anomenat IRCAD que combina computació simbòlica i numèrica amb l’anàlisi intervalar modal (MIA) per solucionar problemes de control robust.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/392159
Document access: http://hdl.handle.net/10256/12636
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Modal interval analysis
Anàlisi intervalar modal
Análisis intervalar modal
Robust control
Control robust
Controlador robusto
Symbolic computation
Càlcul simbòlic
Cálculo simbólico
Uncertainty
Incertesa
Incertidumbre
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Modal interval based package for robust control
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors