Item


Nutriteràpia en leucèmia limfoblàstica aguda infantil: projecte de recerca

Acute Lymphoblastic Leukemia is the most prevalent type of cancer among childhood, being also the most successful in survival rating due to early detection of cases and the constant developing of medicine to treat cases from the beginning. The peak incidence of ALL can be found in the group ages from 2 to 4 years old, while its development is very diverse. During treatment, mostly made with chemotherapy, numerous children are exposed to suffer side effects. One of the most common symptoms is the loss of appetite and if not treated in time, it can lead to child malnutrition. The main objective of this study is to improve the nutritional status with ALL, through a specific program of health education based on six training sessions about nutrition and the disease. The study population are children from 4 to 6 years old, diagnosed with ALL within the last year and which are in the third phase of treatment (reinduction). The simple will be chosen randomly and voluntarily and is going to be divided into two groups (case and control) with the same number in each. The sessions can be held together (children and caregivers) or separate. The aim of these is to increase knowledge of nutrition for the main carers of the children and for the kids themselves with 6 sessions, adapted so all the study participants can achieve sufficient knowledge in nutritional habits. Through the study, we intend to demonstrate that the training sessions that are going to be held with sample group will be effective in order to prevent child malnutrition and improve the nutritional status of children affected by ALL from the ages of 4 to 6 years

La Leucèmia Limfoblàstica Aguda és el tipus de càncer més predominant en l’edat infantil, essent així també el que presenta major supervivència gràcies al gran avenç en la detecció precoç de casos i en el constant desenvolupament de la medicina per a tractar els casos des d’un inici. El seu pic d’incidència el podem trobar de 2 a 4 anys, mentre que el seu desenvolupament és molt divers. Durant el tractament, majoritàriament realitzat amb quimioteràpia, els infants pateixen nombrosos efectes secundaris. Un dels més nombrosos és la pèrdua de gana, i aquest infant, conseqüentment, pot derivar a patir desnutrició infantil si no es tracta a temps. L’objectiu principals d’aquest estudi és millorar l’estat nutricional amb LLA mitjançant un programa específic d’educació per a la salut basat en sis sessions formatives de nutrició i sobre la malaltia. La població de l’estudi són els infants de 4 a 6 anys, diagnosticats de la LLA en l’últim any i els quals es trobin en la tercera fase del tractament (reinducció). La mostra serà escollida de forma aleatòria i voluntària i es dividirà en dos grups (cas, control) amb el mateix nombre en cadascun d’ells. Les sessions es realitzaran de manera conjunta (infants i cuidadors) o bé per separat. L’objectiu d’aquestes serà augmentar el coneixement nutricional dels cuidadors principals i dels infants mitjançant 6 sessions adaptades per tal que tots els participants de l’estudi puguin assolir els coneixements en hàbits nutricionals suficients. Gràcies a l’estudi, pretenem demostrar que les sessions formatives que se’ls realitzarà al grup de mostra seran eficaces per evitar la desnutrició infantil i millorar l’estat nutricional dels infants afectats per LLA de 4 a 6 anys

Manager: Bonmatí Tomàs, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Torrent Pinart, Violeta
Date: 2017
Abstract: Acute Lymphoblastic Leukemia is the most prevalent type of cancer among childhood, being also the most successful in survival rating due to early detection of cases and the constant developing of medicine to treat cases from the beginning. The peak incidence of ALL can be found in the group ages from 2 to 4 years old, while its development is very diverse. During treatment, mostly made with chemotherapy, numerous children are exposed to suffer side effects. One of the most common symptoms is the loss of appetite and if not treated in time, it can lead to child malnutrition. The main objective of this study is to improve the nutritional status with ALL, through a specific program of health education based on six training sessions about nutrition and the disease. The study population are children from 4 to 6 years old, diagnosed with ALL within the last year and which are in the third phase of treatment (reinduction). The simple will be chosen randomly and voluntarily and is going to be divided into two groups (case and control) with the same number in each. The sessions can be held together (children and caregivers) or separate. The aim of these is to increase knowledge of nutrition for the main carers of the children and for the kids themselves with 6 sessions, adapted so all the study participants can achieve sufficient knowledge in nutritional habits. Through the study, we intend to demonstrate that the training sessions that are going to be held with sample group will be effective in order to prevent child malnutrition and improve the nutritional status of children affected by ALL from the ages of 4 to 6 years
La Leucèmia Limfoblàstica Aguda és el tipus de càncer més predominant en l’edat infantil, essent així també el que presenta major supervivència gràcies al gran avenç en la detecció precoç de casos i en el constant desenvolupament de la medicina per a tractar els casos des d’un inici. El seu pic d’incidència el podem trobar de 2 a 4 anys, mentre que el seu desenvolupament és molt divers. Durant el tractament, majoritàriament realitzat amb quimioteràpia, els infants pateixen nombrosos efectes secundaris. Un dels més nombrosos és la pèrdua de gana, i aquest infant, conseqüentment, pot derivar a patir desnutrició infantil si no es tracta a temps. L’objectiu principals d’aquest estudi és millorar l’estat nutricional amb LLA mitjançant un programa específic d’educació per a la salut basat en sis sessions formatives de nutrició i sobre la malaltia. La població de l’estudi són els infants de 4 a 6 anys, diagnosticats de la LLA en l’últim any i els quals es trobin en la tercera fase del tractament (reinducció). La mostra serà escollida de forma aleatòria i voluntària i es dividirà en dos grups (cas, control) amb el mateix nombre en cadascun d’ells. Les sessions es realitzaran de manera conjunta (infants i cuidadors) o bé per separat. L’objectiu d’aquestes serà augmentar el coneixement nutricional dels cuidadors principals i dels infants mitjançant 6 sessions adaptades per tal que tots els participants de l’estudi puguin assolir els coneixements en hàbits nutricionals suficients. Gràcies a l’estudi, pretenem demostrar que les sessions formatives que se’ls realitzarà al grup de mostra seran eficaces per evitar la desnutrició infantil i millorar l’estat nutricional dels infants afectats per LLA de 4 a 6 anys
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/14732
Language: cat
Collection: Infermeria (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Leucèmia en els infants -- Tractament
Leukemia in children -- Treatment
Leucèmia en els infants -- Aspectes nutricionals
Leukemia in children -- Nutritional aspects
Quimioteràpia
Chemotherapy
Nutrició
Nutrition
Title: Nutriteràpia en leucèmia limfoblàstica aguda infantil: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors