Item


Response of composite laminates under out-of-plane loading

The objective of the thesis is to provide scaling tool predicting the response of composite structures under out-of-plane loading by testing small coupons. This global objective cannot be achieved without understanding the damage mechanisms and their sequences in composite laminates under out-of-plane loading. The objective of the thesis is achieved by considering three different sub-objectives. The first sub-objective is focusing on understanding the damage mechanisms and their sequences in composite laminates made of different ply thicknesses. The second sub-objective focuses on understanding the influence of the laminate design parameters, mismatch angle between plies and ply thickness, on the response of composite laminates under out-of-plane loading.In the third sub-objective, the contact problem of a stiff spherical indenter with a composite plate was simulated with a 2D axisymmetric model implemented on a commercial software.Finally, the scaling tool to predict the response of composite structures under out-ofplane loading is implemented in two steps

El objectiu d’aquesta tesi és el d’aconseguir una eina d’escalat fiable per a predir la resposta d’estructures de compòsit sota càrregues fora del pla mitjançant l’assaig de petites provetes. L’objectiu s’ha assolit considerant tres sub-objectius diferents. El primer sub-objectiu es centra en comprendre els mecanismes de dany i la seva seqüència en laminats de material compost fets amb làmines de diferent gruix.El segon sub-objectiu es centra en comprendre la influència dels paràmetres de disseny dels laminats, angle de desfasament entre capes i gruix de capa, en la resposta de compòsits laminats a càrregues fora del pla.En el tercer sub-objectiu es va simular el problema del contacte entre un indentador esfèric rígid i una placa de compòsit mitjançant un model axisimètric 2D implementat en un programari comercial.Finalment, l’eina d’escalat per a la predicció de la resposta d’estructures de material compost sota càrregues fora del pla s’implementa en dos passos

Universitat de Girona

Manager: Blanco Villaverde, Norbert
Maimí Vert, Pere
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Wagih Abdallah Abdel Hady, Ahmed
Date: 2018 May 28
Abstract: The objective of the thesis is to provide scaling tool predicting the response of composite structures under out-of-plane loading by testing small coupons. This global objective cannot be achieved without understanding the damage mechanisms and their sequences in composite laminates under out-of-plane loading. The objective of the thesis is achieved by considering three different sub-objectives. The first sub-objective is focusing on understanding the damage mechanisms and their sequences in composite laminates made of different ply thicknesses. The second sub-objective focuses on understanding the influence of the laminate design parameters, mismatch angle between plies and ply thickness, on the response of composite laminates under out-of-plane loading.In the third sub-objective, the contact problem of a stiff spherical indenter with a composite plate was simulated with a 2D axisymmetric model implemented on a commercial software.Finally, the scaling tool to predict the response of composite structures under out-ofplane loading is implemented in two steps
El objectiu d’aquesta tesi és el d’aconseguir una eina d’escalat fiable per a predir la resposta d’estructures de compòsit sota càrregues fora del pla mitjançant l’assaig de petites provetes. L’objectiu s’ha assolit considerant tres sub-objectius diferents. El primer sub-objectiu es centra en comprendre els mecanismes de dany i la seva seqüència en laminats de material compost fets amb làmines de diferent gruix.El segon sub-objectiu es centra en comprendre la influència dels paràmetres de disseny dels laminats, angle de desfasament entre capes i gruix de capa, en la resposta de compòsits laminats a càrregues fora del pla.En el tercer sub-objectiu es va simular el problema del contacte entre un indentador esfèric rígid i una placa de compòsit mitjançant un model axisimètric 2D implementat en un programari comercial.Finalment, l’eina d’escalat per a la predicció de la resposta d’estructures de material compost sota càrregues fora del pla s’implementa en dos passos
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/620794
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15775
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Laminats de material compost
Laminados de material compuesto
Composite laminates
Gruix de capa
Grosor de capa
Ply thickness
Fora del pla
Fuera del plano
Out-of-plane
Angle de desfasament
Ángulo de desfase
Mismatch angle
620 - Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària
Title: Response of composite laminates under out-of-plane loading
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors