Item


L’optimització de la competència lingüística i la competència d’aprendre a aprendre: l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies d’aprenentatge a l’Educació primària

The purpose of this doctorate is to explore how the use of explicit, systematic reading strategies optimizes competence in both language skills and learning how to learn. The theoretical and conceptual framework is based on the constructivist perspective of teaching and learning in school, and on the concept of the two core competences of this research. The investigation was carried out by single case study of a group of first primary, in which a teaching sequence comprising seven basic reading strategies were implemented. It analyses the action that occurs in the joint interaction between the teacher and students, and it surmises how this systematic use causes that students employ different strategies in a text. The results showed, among other findings, that the explicit teaching of reading strategies in a systematic way makes the vast majority of students can use a greater number of these reading strategies and develops a high degree of autonomy in their application. One of the most important thing to note is the range of pupils at the beginning had a weak reading and, on the analysis of the results it can see a significant increase in the use of these strategies.

El propòsit d’aquesta tesi és explorar com l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies lectores optimitza la competència lingüística i la competència d’aprendre a aprendre. El marc teòric-conceptual es basa en la perspectiva constructivista de l’ensenyament-aprenentatge a l’escola, i en el concepte de les dues competències clau d’aquesta investigació. La recerca s’ha dut a terme mitjançant l’estudi de cas únic en un grup-classe de primer de primària, on s’ha analitzat la implementació d’una seqüència didàctica composta per set estratègies bàsiques de lectura. S’analitza l’actuació que es produeix en l’organització conjunta entre la mestra i l’alumnat i, per l’altra es conjectura com aquest ús sistemàtic provoca que l’alumnat empri diferents estratègies en un text. Els resultats posen de manifest, entre d’altres conclusions, que l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies lectores provoca que la gran majoria de l’alumnat utilitzi un major nombre d’aquestes estratègies lectores i, desenvolupi un alt grau d’autonomia en la seva aplicació. Un dels aspectes més rellevants a destacar és el rang dels alumnes que al començament tenien un nivell de lectura fluix i, que en l’anàlisi dels resultats es pot veure un augment significatiu en l’ús d’aquestes estratègies.

Universitat de Girona

Manager: Pérez i Cabaní, Maria Lluïsa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Almagro Nóbrega, M. Isabel
Date: 2017 November 20
Abstract: The purpose of this doctorate is to explore how the use of explicit, systematic reading strategies optimizes competence in both language skills and learning how to learn. The theoretical and conceptual framework is based on the constructivist perspective of teaching and learning in school, and on the concept of the two core competences of this research. The investigation was carried out by single case study of a group of first primary, in which a teaching sequence comprising seven basic reading strategies were implemented. It analyses the action that occurs in the joint interaction between the teacher and students, and it surmises how this systematic use causes that students employ different strategies in a text. The results showed, among other findings, that the explicit teaching of reading strategies in a systematic way makes the vast majority of students can use a greater number of these reading strategies and develops a high degree of autonomy in their application. One of the most important thing to note is the range of pupils at the beginning had a weak reading and, on the analysis of the results it can see a significant increase in the use of these strategies.
El propòsit d’aquesta tesi és explorar com l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies lectores optimitza la competència lingüística i la competència d’aprendre a aprendre. El marc teòric-conceptual es basa en la perspectiva constructivista de l’ensenyament-aprenentatge a l’escola, i en el concepte de les dues competències clau d’aquesta investigació. La recerca s’ha dut a terme mitjançant l’estudi de cas únic en un grup-classe de primer de primària, on s’ha analitzat la implementació d’una seqüència didàctica composta per set estratègies bàsiques de lectura. S’analitza l’actuació que es produeix en l’organització conjunta entre la mestra i l’alumnat i, per l’altra es conjectura com aquest ús sistemàtic provoca que l’alumnat empri diferents estratègies en un text. Els resultats posen de manifest, entre d’altres conclusions, que l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies lectores provoca que la gran majoria de l’alumnat utilitzi un major nombre d’aquestes estratègies lectores i, desenvolupi un alt grau d’autonomia en la seva aplicació. Un dels aspectes més rellevants a destacar és el rang dels alumnes que al començament tenien un nivell de lectura fluix i, que en l’anàlisi dels resultats es pot veure un augment significatiu en l’ús d’aquestes estratègies.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/662636
Document access: http://hdl.handle.net/10256/15840
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Competència lingüística
Competence (Linguistics)
Competencia lingüística
Educació primària
Primary education
Educación primaria
Lectura
Reading
Estratègies lectores
Reading strategies
Estrategias lectoras
159.9 - Psicologia
373 - Ensenyament primari i secundari
Title: L’optimització de la competència lingüística i la competència d’aprendre a aprendre: l’ús explícit i sistemàtic de les estratègies d’aprenentatge a l’Educació primària
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors