Item


Environmental and socio-economical assessment of measures to reduce pharmaceuticals in rivers

Pharmaceuticals are ubiquitous water contaminants that have shown detrimental effects on aquatic organisms at low concentrations. National authorities are starting to plan and implement measures (Wastewater treatment plants (WWTP) upgrades and source control) to reduce pharmaceutical concentrations in rivers. Decision-makers use models to predict the fate and transport of pharmaceuticals and to evaluate measures for the reduction of pharmaceuticals. However, there is still large uncertainty in the predictions which compromises decision-making. The cost of implementing WWTP upgrades at catchment level can be daunting, hence the development of tools that optimize the costs are indeed required. Moreover, there is little scientific information on the effectiveness of source control measures for the reduction of pharmaceutical concentrations at catchment scale. The aim of this thesis is to provide decision-makers with modelling tools for the evaluation of measures to reduce pharmaceutical concentrations in rivers. The modelling tools include uncertainty in the whole decision-making process

Els fàrmacs són substàncies contaminants de l’aigua que han mostrat efectes perjudicials en organismes aquàtics a concentracions baixes. Alguns països estan començant a planificar i implementar mesures (millores en les EDARs i control de les fonts de la contaminació) per reduir les concentracions de fàrmacs en rius. Els responsables en la presa de decisions utilitzen models per a estimar concentracions de fàrmacs i per a avaluar mesures orientades a reduir aquestes concentracions. Malgrat això, encara existeix molta incertesa en les predictions, la qual cosa compromet la presa de decisions. A més, es requereix desenvolupar eines per optimitzar els costos que se’n deriven. Existeix poca informació científica sobre l’efectivitat de les mesures de control de les fonts per a la reducció de concentracions de fàrmacs en rius. L’objectiu d’aquesta tesi és proporcionar eines de modelització als responsables en la presa de decisions per avaluar mesures incloent incerteses en tot el procés de presa de decisions

Universitat de Girona

Manager: Corominas Tabares, Lluís
Comas Matas, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Gimeno Melià, Vicent Pau
Date: 2019 January 21
Abstract: Pharmaceuticals are ubiquitous water contaminants that have shown detrimental effects on aquatic organisms at low concentrations. National authorities are starting to plan and implement measures (Wastewater treatment plants (WWTP) upgrades and source control) to reduce pharmaceutical concentrations in rivers. Decision-makers use models to predict the fate and transport of pharmaceuticals and to evaluate measures for the reduction of pharmaceuticals. However, there is still large uncertainty in the predictions which compromises decision-making. The cost of implementing WWTP upgrades at catchment level can be daunting, hence the development of tools that optimize the costs are indeed required. Moreover, there is little scientific information on the effectiveness of source control measures for the reduction of pharmaceutical concentrations at catchment scale. The aim of this thesis is to provide decision-makers with modelling tools for the evaluation of measures to reduce pharmaceutical concentrations in rivers. The modelling tools include uncertainty in the whole decision-making process
Els fàrmacs són substàncies contaminants de l’aigua que han mostrat efectes perjudicials en organismes aquàtics a concentracions baixes. Alguns països estan començant a planificar i implementar mesures (millores en les EDARs i control de les fonts de la contaminació) per reduir les concentracions de fàrmacs en rius. Els responsables en la presa de decisions utilitzen models per a estimar concentracions de fàrmacs i per a avaluar mesures orientades a reduir aquestes concentracions. Malgrat això, encara existeix molta incertesa en les predictions, la qual cosa compromet la presa de decisions. A més, es requereix desenvolupar eines per optimitzar els costos que se’n deriven. Existeix poca informació científica sobre l’efectivitat de les mesures de control de les fonts per a la reducció de concentracions de fàrmacs en rius. L’objectiu d’aquesta tesi és proporcionar eines de modelització als responsables en la presa de decisions per avaluar mesures incloent incerteses en tot el procés de presa de decisions
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667011
Document access: http://hdl.handle.net/10256/16622
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Pharmaceuticals
Fàrmacs
Fármacos
Model uncertainty
Incertesa
Incertidumbre
Catchment modelling
Modelització de captació
Modelización de captación
WWTPs
Waste water treatment plants
Estacions depuradores d’aigües residuals
Estaciones depuradoras de aguas residuales
Decision-making
Presa de decisions
Toma de decisiones
Water pollution
Contaminació de l’aigua
Contaminación del agua
31 - Demografia. Sociologia. Estadística
33 - Economia
504 - Ciències del medi ambient
54 - Química
615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia
Title: Environmental and socio-economical assessment of measures to reduce pharmaceuticals in rivers
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors