Item


Itineraris d’ensenyament de les matemàtiques a l’educació primària

Es presenta una visió de l’ensenyament de les matemàtiques a l’educació primària a partir d’itineraris didàctics entesos com una seqüència d’ensenyament intencionada que contempla tres nivells, des de l’aspecte concret fins al simbòlic: un primer nivell d’ensenyament en contextos informals (situacions de la vida quotidiana, materials manipulatius i jocs); un segon nivell d’ensenyament en contextos intermedis (recursos literaris i entorns tecnològics), i un tercer nivell d’ensenyament en contextos formals (recursos gràfics)

Se presenta una visión de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria a partir de itinerarios didácticos, entendidos como una secuencia de enseñanza intencionada que contempla tres niveles, desde lo concreto hacia lo simbólico: un primer nivel de enseñanza en contextos informales (situaciones de vida cotidiana, materiales manipulativos y juegos); el segundo nivel de enseñanza en contextos intermedios (recursos literarios y entornos tecnológicos); y, para finalizar, un tercer nivel de enseñanza en contextos formales (recursos gráficos)

© Guix: elements d’acció educativa, 2019, núm. 459, p.16-21

Graó

Author: Alsina, Àngel
Date: 2019 September
Abstract: Es presenta una visió de l’ensenyament de les matemàtiques a l’educació primària a partir d’itineraris didàctics entesos com una seqüència d’ensenyament intencionada que contempla tres nivells, des de l’aspecte concret fins al simbòlic: un primer nivell d’ensenyament en contextos informals (situacions de la vida quotidiana, materials manipulatius i jocs); un segon nivell d’ensenyament en contextos intermedis (recursos literaris i entorns tecnològics), i un tercer nivell d’ensenyament en contextos formals (recursos gràfics)
Se presenta una visión de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria a partir de itinerarios didácticos, entendidos como una secuencia de enseñanza intencionada que contempla tres niveles, desde lo concreto hacia lo simbólico: un primer nivel de enseñanza en contextos informales (situaciones de vida cotidiana, materiales manipulativos y juegos); el segundo nivel de enseñanza en contextos intermedios (recursos literarios y entornos tecnológicos); y, para finalizar, un tercer nivel de enseñanza en contextos formales (recursos gráficos)
Format: application/pdf
Citation: 030181
ISSN: 0213-8581 (versió paper)
2014-4598 (versió electrònica)
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17152
Language: cat
Publisher: Graó
Collection: Reproducció digital del document publicat a: https://www.grao.com/es/producto/itineraris-densenyament-de-les-matematiques-a-leducacio-primaria-gu45997474
Articles publicats (D-DE)
Is part of: © Guix: elements d’acció educativa, 2019, núm. 459, p.16-21
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Matemàtica -- Educació primària
Mathematics -- Study and teaching (Primary)
Didàctica
Teaching
Title: Itineraris d’ensenyament de les matemàtiques a l’educació primària
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors