Item


La qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones amb trastorn mental sever des d’una perspectiva salutogènica i de gènere

Women and Men’s Health-Related Quality of Life (HRQOL) with severe mental disorder (SMD), is a key indicator of its recovery. The aim was to describe the association between different variables with the HRQOL of these people by gender. A cohort study with a five years’ follow-up was carried out. Variables: HRQOL, sociodemographic, clinical, psychosocial functioning, self-perception and SOC. Multivariate linear regression models were calculated. The main explanatory factors that explained the improvement of HRQOL in the period of the study in women were not having a disability, to have the perception that the disease does not entail social consequences, to consider future possibilities and the significance area of SOC and in men, having between 4 to 6 friends, not having disability and to perceive that social relationships and leisure activities had not changed or improved. Conclusion: There are differences between the factors that explain a better QVRS by gender.

La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) de les persones amb trastorn mental sever és un indicador clau de la seva recuperació. L’objectiu va ser descriure les relacions de diferents variables amb la QVRS d’aquestes persones segons sexe. Estudi de cohorts amb seguiment de cinc anys. Variables: QVRS, sociodemogràfiques, clíniques, funcionament psicosocial, autopercepció i SOC. Càlcul de models multivariats de regressió lineal. Els principals factors que van explicar la millora de la QVRS en el període d’estudi en dones van ser no tenir incapacitat, tenir la percepció que la malaltia no va portar conseqüències socials, haver-se plantejat possibilitats futures i l’àrea de significativitat del SOC i en homes, tenir de 4 a 6 amics, no tenir invalidesa i percebre que les relacions socials i les activitats de temps lliure no havien canviat o millorat. Conclusió: existeixen diferències entre els factors que expliquen una millor QVRS segons sexe.

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Prat, Gemma
Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Colillas Malet, Ester
Date: 2019 July 8
Abstract: Women and Men’s Health-Related Quality of Life (HRQOL) with severe mental disorder (SMD), is a key indicator of its recovery. The aim was to describe the association between different variables with the HRQOL of these people by gender. A cohort study with a five years’ follow-up was carried out. Variables: HRQOL, sociodemographic, clinical, psychosocial functioning, self-perception and SOC. Multivariate linear regression models were calculated. The main explanatory factors that explained the improvement of HRQOL in the period of the study in women were not having a disability, to have the perception that the disease does not entail social consequences, to consider future possibilities and the significance area of SOC and in men, having between 4 to 6 friends, not having disability and to perceive that social relationships and leisure activities had not changed or improved. Conclusion: There are differences between the factors that explain a better QVRS by gender.
La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) de les persones amb trastorn mental sever és un indicador clau de la seva recuperació. L’objectiu va ser descriure les relacions de diferents variables amb la QVRS d’aquestes persones segons sexe. Estudi de cohorts amb seguiment de cinc anys. Variables: QVRS, sociodemogràfiques, clíniques, funcionament psicosocial, autopercepció i SOC. Càlcul de models multivariats de regressió lineal. Els principals factors que van explicar la millora de la QVRS en el període d’estudi en dones van ser no tenir incapacitat, tenir la percepció que la malaltia no va portar conseqüències socials, haver-se plantejat possibilitats futures i l’àrea de significativitat del SOC i en homes, tenir de 4 a 6 amics, no tenir invalidesa i percebre que les relacions socials i les activitats de temps lliure no havien canviat o millorat. Conclusió: existeixen diferències entre els factors que expliquen una millor QVRS segons sexe.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/667965
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17244
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Promoció de la salut
Health promotion
Promoción de la salud
Trastorns mentals severs
Severe mental disorder
Trastorno mental severo
Igualtat de gènere
Gender equality
Igualdad de género
Qualitat de vida relacionada amb la salut
Quality of life
Calidad de vida relacionada con la salud
QVRS
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: La qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones amb trastorn mental sever des d’una perspectiva salutogènica i de gènere
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors