Item


Disseny i construcció d’un robot bípede autònom

Actualment el món on vivim és un món cada cop més automatitzat a causa del desenvolupament de les noves tecnologies. Cada vegada apareixen més robots automatitzats per tal de realitzar accions que necessiten molta precisió, el cas més concret és en la indústria. Tanmateix, també podem observar un augment considerable de petits robots per realitzar tasques diàries, com ara robots aspiradors autònoms. Fins i tot han aparegut en els darrers anys, diverses joguines automatitzades que simulaven animals de companyia, o petites avionetes amb control remot. Per aquest motiu, ha crescut l’interès per la introducció a la robòtica en l’educació. També cal destacar el creixement de diverses plataformes robòtiques de baix cost, que han permès desenvolupar el camp de la robòtica educativa. Els dos casos més concrets són Arduino, que és una placa electrònica de codi obert que permet controlar servomotors i/o sensors de forma molt senzilla, i LEGO Mindstorms, que és una plataforma centrada en la robòtica de la marca LEGO

Today the world we live in is an increasingly automated world because of the development of new technologies. More and more automated robots are appearing to perform actions that require great precision, and the most specific case is in the industry. However, we can also see a considerable increase in small robots for daily tasks, such as freelance vacuum cleaners. Even in recent years, several automated toys that have been simulated for pets, or small drones with remote control, have appeared. For this reason, interest in introducing robotics in education has grown. Also noteworthy is the growth in various low-cost robotic platforms, which have allowed the field of educational robotics to develop. The two most specific cases are Arduino, which is an open source electronic board that allows servomotors and / or sensors to be controlled very simply, and LEGO Mindstorms, which is a platform focused on LEGO brand robotics

Manager: Cufí i Solé, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Esmandia Blanche, Joan
Date: 2018 September 1
Abstract: Actualment el món on vivim és un món cada cop més automatitzat a causa del desenvolupament de les noves tecnologies. Cada vegada apareixen més robots automatitzats per tal de realitzar accions que necessiten molta precisió, el cas més concret és en la indústria. Tanmateix, també podem observar un augment considerable de petits robots per realitzar tasques diàries, com ara robots aspiradors autònoms. Fins i tot han aparegut en els darrers anys, diverses joguines automatitzades que simulaven animals de companyia, o petites avionetes amb control remot. Per aquest motiu, ha crescut l’interès per la introducció a la robòtica en l’educació. També cal destacar el creixement de diverses plataformes robòtiques de baix cost, que han permès desenvolupar el camp de la robòtica educativa. Els dos casos més concrets són Arduino, que és una placa electrònica de codi obert que permet controlar servomotors i/o sensors de forma molt senzilla, i LEGO Mindstorms, que és una plataforma centrada en la robòtica de la marca LEGO
Today the world we live in is an increasingly automated world because of the development of new technologies. More and more automated robots are appearing to perform actions that require great precision, and the most specific case is in the industry. However, we can also see a considerable increase in small robots for daily tasks, such as freelance vacuum cleaners. Even in recent years, several automated toys that have been simulated for pets, or small drones with remote control, have appeared. For this reason, interest in introducing robotics in education has grown. Also noteworthy is the growth in various low-cost robotic platforms, which have allowed the field of educational robotics to develop. The two most specific cases are Arduino, which is an open source electronic board that allows servomotors and / or sensors to be controlled very simply, and LEGO Mindstorms, which is a platform focused on LEGO brand robotics
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/17893
Language: cat
Collection: Enginyeria Informàtica (TFG)
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Robots autònoms
Autonomous robots
Robòtica
Robotics
Impressió 3D
Three-dimensional printing
Educació
Education
Title: Disseny i construcció d’un robot bípede autònom
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors