Item


Disseny i fabricació de materials compostos de PHA’s totalment biodegradables reforçats amb residus agrícoles

En l’agricultura moderna diferents tipus de plàstics són utilitzats ja sigui per millorar les condicions ambientals i d’aquesta forma afavorint el desenvolupament i productivitat, facilitar el seu ús i treball, o per millorar la conservació i comercialització dels productes. Als plàstics podem adjudicar una part important del progrés assolit per l’agricultura essent actualment components imprescindibles dels diferents eslavons de la cadena productiva. Lamentablement, aquesta gran quantitat de plàstic utilitzat no es sol reutilitzar ni reciclar, causant així una acumulació de residus que provoca innumerables danys al nostre entorn. Desfer-nos dels residus plàstics és sens dubte una tasca prioritària. Per aquest motiu, en els darrers anys, els investigadors han estat treballant per reduir la dependència dels combustibles i productes basats en el petroli, d’on prové una gran majoria dels materials plàstics, a causa de l’augment de consciències ambientals. Això ha fet créixer en gran mesura l’interès en els materials sostenibles i amigables amb el medi ambient per tal de substituir els existents. Un d’aquests materials polimèrics és el poli(3-hidroxibutirat) (PHB), un polímer lineal semicristal·lí pertanyent a la classe dels polihidroxialcanoats (PHA). El PHB és completament biodegradable i biocompatible i està produït a partir de recursos renovables com ara diferents polisacàrids, àcids grassos i certs compostos procedents de la fermentació generalment de residus agrícoles. No obstant, tot i les seves potencials propietats que el fan una prometedora alternativa, el PHB és inestable durant el processament a temperatures elevades provocant una degradació tèrmica que redueix el seu rendiment mecànic. El seu reforç amb fibres naturals pot ser una alternativa totalment sostenible i biodegradable

In modern agriculture, different types of plastics are used to improve both environmental conditions and thus favoring development and productivity, facilitate their use and work, or to improve the conservation and marketing of the products. In plastics we can ascribe an important part of the progress made by agriculture today essential components of the different links in the production chain. Unfortunately, this large amount of used plastic is not usually reused or recycled, thus causing an accumulation of waste that causes innumerable damage to our environment. Getting rid of plastic waste is certainly a priority. For this reason, in the In recent years, researchers have been working to reduce dependence on fuels and petroleum-based products, from which a large majority of materials come plastics, due to the increase in environmental awareness. This has made it grow in size measures interest in sustainable and environmentally friendly materials in order to replace existing ones. One of these polymeric materials is poly (3-hydroxybutyrate) (PHB), a semi-crystalline linear polymer belonging to the class of polyhydroxyalkanoates (PHA). The PHB it is completely biodegradable and biocompatible and is produced from resources renewables such as various polysaccharides, fatty acids and certain compounds from the fermentation usually of agricultural waste. However, despite its potential properties that make it a promising alternative, the PHB is unstable during the processing at high temperatures causing thermal degradation that reduces the its mechanical performance. Its reinforcement with natural fibers can be a totally alternative sustainable and biodegradable

Manager: Oliver Ortega, Helena
Méndez, José Alberto
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Oller Martínez, Ariadna
Date: 2019 September 1
Abstract: En l’agricultura moderna diferents tipus de plàstics són utilitzats ja sigui per millorar les condicions ambientals i d’aquesta forma afavorint el desenvolupament i productivitat, facilitar el seu ús i treball, o per millorar la conservació i comercialització dels productes. Als plàstics podem adjudicar una part important del progrés assolit per l’agricultura essent actualment components imprescindibles dels diferents eslavons de la cadena productiva. Lamentablement, aquesta gran quantitat de plàstic utilitzat no es sol reutilitzar ni reciclar, causant així una acumulació de residus que provoca innumerables danys al nostre entorn. Desfer-nos dels residus plàstics és sens dubte una tasca prioritària. Per aquest motiu, en els darrers anys, els investigadors han estat treballant per reduir la dependència dels combustibles i productes basats en el petroli, d’on prové una gran majoria dels materials plàstics, a causa de l’augment de consciències ambientals. Això ha fet créixer en gran mesura l’interès en els materials sostenibles i amigables amb el medi ambient per tal de substituir els existents. Un d’aquests materials polimèrics és el poli(3-hidroxibutirat) (PHB), un polímer lineal semicristal·lí pertanyent a la classe dels polihidroxialcanoats (PHA). El PHB és completament biodegradable i biocompatible i està produït a partir de recursos renovables com ara diferents polisacàrids, àcids grassos i certs compostos procedents de la fermentació generalment de residus agrícoles. No obstant, tot i les seves potencials propietats que el fan una prometedora alternativa, el PHB és inestable durant el processament a temperatures elevades provocant una degradació tèrmica que redueix el seu rendiment mecànic. El seu reforç amb fibres naturals pot ser una alternativa totalment sostenible i biodegradable
In modern agriculture, different types of plastics are used to improve both environmental conditions and thus favoring development and productivity, facilitate their use and work, or to improve the conservation and marketing of the products. In plastics we can ascribe an important part of the progress made by agriculture today essential components of the different links in the production chain. Unfortunately, this large amount of used plastic is not usually reused or recycled, thus causing an accumulation of waste that causes innumerable damage to our environment. Getting rid of plastic waste is certainly a priority. For this reason, in the In recent years, researchers have been working to reduce dependence on fuels and petroleum-based products, from which a large majority of materials come plastics, due to the increase in environmental awareness. This has made it grow in size measures interest in sustainable and environmentally friendly materials in order to replace existing ones. One of these polymeric materials is poly (3-hydroxybutyrate) (PHB), a semi-crystalline linear polymer belonging to the class of polyhydroxyalkanoates (PHA). The PHB it is completely biodegradable and biocompatible and is produced from resources renewables such as various polysaccharides, fatty acids and certain compounds from the fermentation usually of agricultural waste. However, despite its potential properties that make it a promising alternative, the PHB is unstable during the processing at high temperatures causing thermal degradation that reduces the its mechanical performance. Its reinforcement with natural fibers can be a totally alternative sustainable and biodegradable
Format: application/zip
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21141
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Residus agrícoles - Reciclatge
Agricultural wastes - Recycling
Plàstics
Plastics
Polietilè
Polyethylene
Polipropilè
Polypropylene
Biopolímers
Biopolymers
Title: Disseny i fabricació de materials compostos de PHA’s totalment biodegradables reforçats amb residus agrícoles
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors