Item


La promoció de la salut mental dels i de les estudiants d’infermeria: revisió bibliogràfica

Introduction: There is a high prevalence of mental disorders in the population of nursing students, especially stress, anxiety, depression, and suicide. The outbreak of the Covid-19 pandemic has accentuated this problem, highlighting the urgent need to implement programs and resources to promote mental health. Objectives: To study, according to scientific evidence, the promotion of the mental health of nursing students, determining their resources and programs, as well as the benefits of positive mental well-being. Methodology: A literature review has been carried out in the databases Medline Pubmed, Scopus (Elsevier), Dialnet Plus, and Cinahl. The search was carried out from February to April 2022. Given the criteria of inclusion and exclusion of this work, the lack of research on the subject, and the repetition of some articles in different databases, finally, the study has been developed through a total of 12 selected publications

Introducció: Existeix una elevada prevalença de trastorns mentals en la població d’estudiants d’infermeria, sobretot d’estrès, ansietat, depressió i suïcidi. L’esclat de la pandèmia de la Covid-19 ha accentuat aquesta problemàtica, evidenciant la necessitat urgent d’implementar programes i recursos de promoció de la salut mental. Objectius: Estudiar, segons l’evidència científica, la promoció de la salut mental dels i de les alumnes d’infermeria, determinant-ne recursos i programes, així com, els beneficis del benestar mental positiu. Metodologia: S’ha efectuat una revisió bibliogràfica a les bases de dades Medline Pubmed, Scopus (Elsevier), Dialnet Plus i Cinahl. S’ha portat a terme la cerca des del mes de febrer fins a l’abril de 2022. Atesos els criteris d’inclusió i d’exclusió del present treball, l’escassa investigació sobre el tema i la repetició d’alguns articles en diferents bases de dades, finalment, s’ha desenvolupat l’estudi mitjançant un total de 12 publicacions seleccionades

Manager: Bosch Farré, Cristina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Hamoudan Hamoudan, Hicham
Date: 2022
Abstract: Introduction: There is a high prevalence of mental disorders in the population of nursing students, especially stress, anxiety, depression, and suicide. The outbreak of the Covid-19 pandemic has accentuated this problem, highlighting the urgent need to implement programs and resources to promote mental health. Objectives: To study, according to scientific evidence, the promotion of the mental health of nursing students, determining their resources and programs, as well as the benefits of positive mental well-being. Methodology: A literature review has been carried out in the databases Medline Pubmed, Scopus (Elsevier), Dialnet Plus, and Cinahl. The search was carried out from February to April 2022. Given the criteria of inclusion and exclusion of this work, the lack of research on the subject, and the repetition of some articles in different databases, finally, the study has been developed through a total of 12 selected publications
Introducció: Existeix una elevada prevalença de trastorns mentals en la població d’estudiants d’infermeria, sobretot d’estrès, ansietat, depressió i suïcidi. L’esclat de la pandèmia de la Covid-19 ha accentuat aquesta problemàtica, evidenciant la necessitat urgent d’implementar programes i recursos de promoció de la salut mental. Objectius: Estudiar, segons l’evidència científica, la promoció de la salut mental dels i de les alumnes d’infermeria, determinant-ne recursos i programes, així com, els beneficis del benestar mental positiu. Metodologia: S’ha efectuat una revisió bibliogràfica a les bases de dades Medline Pubmed, Scopus (Elsevier), Dialnet Plus i Cinahl. S’ha portat a terme la cerca des del mes de febrer fins a l’abril de 2022. Atesos els criteris d’inclusió i d’exclusió del present treball, l’escassa investigació sobre el tema i la repetició d’alguns articles en diferents bases de dades, finalment, s’ha desenvolupat l’estudi mitjançant un total de 12 publicacions seleccionades
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22027
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Estudiants d’infermeria -- Salut mental
Nursing students -- Mental health
Salut mental
Mental health
Promoció de la salut
Health promotion
Title: La promoció de la salut mental dels i de les estudiants d’infermeria: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors