Item


Efectivitat de la profilaxi pre-exposició en la prevenció del virus de la immunodeficiència humana: revisió bibliogràfica

Introduction: Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus that attacks the immune system and weakens the defenses against many infections and certain types of cancer that people with a healthy immune system can fight. HIV is a public health problem that affects 33,340 people throughout Catalonia. In November 2019, the Spanish Ministry of Health included Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) as an HIV prevention treatment for those HIV-negative people at high risk of infection. Objectives: The main objective is to know the effectiveness of PrEP in preventing HIV. The secondary objectives are to know the degree of adherence of PrEP according to age, sex, gender or sexual orientation in relation to effectiveness. Material and methods: Bibliographic review between November 2021 and January 2022 using the Pubmed, Scielo, Cinahl, Health Evidence, Dialnet and Cochrane databases. A total of 12 articles were selected that matched the inclusion criteria. Results: PrEP as a treatment for non-HIV infected people with a high risk of exposure demonstrates a high preventive effective against HIV infection. Adherence is essential to ensure the effectiveness of PrEP, and optimal prevention is achieved through a combined action plan

Introducció: El Virus de la immunodeficiència humana (VIH) és un virus que ataca el sistema immunitari i debilita les defenses contra moltes infeccions i determinats tipus de càncer que les persones amb un sistema immunitari sa poden combatre. El VIH és un problema de salut pública que afecta 33.340 persones a tot Catalunya. El novembre de 2019 el Ministeri de Sanitat Espanyol va incloure la Profilaxi Preexposició (PrEP) com a tractament de prevenció contra el VIH, per aquelles persones VIH negatives amb un alt risc d’infecció. Objectius: L’objectiu principal és conèixer l’eficàcia de la PrEP en la prevenció del VIH. Els objectius secundaris són conèixer el grau d’adherència de PrEP segons edat, sexe, gènere o orientació sexual en relació amb l’efectivitat. Material i mètodes: Revisió bibliogràfica entre novembre de 2021 i gener de 2022 utilitzant les bases de dades Pubmed, Scielo, Cinahl, Health Evidence, Dialnet i Cochrane. S’han seleccionat un total de 12 articles que coincideixen amb els criteris d’inclusió establerts. Conclusions: La PrEP com a tractament per a persones no infectades pel VIH amb un risc alt d’exposició demostra una alta efectivitat preventiva enfront de la infecció del VIH. L’adherència és essencial per assegurar l’efectivitat de la PrEP, i la prevenció òptima s’aconsegueix amb un pla d’actuacions combinades

Manager: Homs Romero, Erica
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Muntané Ollé, Joan
Date: 2022
Abstract: Introduction: Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus that attacks the immune system and weakens the defenses against many infections and certain types of cancer that people with a healthy immune system can fight. HIV is a public health problem that affects 33,340 people throughout Catalonia. In November 2019, the Spanish Ministry of Health included Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) as an HIV prevention treatment for those HIV-negative people at high risk of infection. Objectives: The main objective is to know the effectiveness of PrEP in preventing HIV. The secondary objectives are to know the degree of adherence of PrEP according to age, sex, gender or sexual orientation in relation to effectiveness. Material and methods: Bibliographic review between November 2021 and January 2022 using the Pubmed, Scielo, Cinahl, Health Evidence, Dialnet and Cochrane databases. A total of 12 articles were selected that matched the inclusion criteria. Results: PrEP as a treatment for non-HIV infected people with a high risk of exposure demonstrates a high preventive effective against HIV infection. Adherence is essential to ensure the effectiveness of PrEP, and optimal prevention is achieved through a combined action plan
Introducció: El Virus de la immunodeficiència humana (VIH) és un virus que ataca el sistema immunitari i debilita les defenses contra moltes infeccions i determinats tipus de càncer que les persones amb un sistema immunitari sa poden combatre. El VIH és un problema de salut pública que afecta 33.340 persones a tot Catalunya. El novembre de 2019 el Ministeri de Sanitat Espanyol va incloure la Profilaxi Preexposició (PrEP) com a tractament de prevenció contra el VIH, per aquelles persones VIH negatives amb un alt risc d’infecció. Objectius: L’objectiu principal és conèixer l’eficàcia de la PrEP en la prevenció del VIH. Els objectius secundaris són conèixer el grau d’adherència de PrEP segons edat, sexe, gènere o orientació sexual en relació amb l’efectivitat. Material i mètodes: Revisió bibliogràfica entre novembre de 2021 i gener de 2022 utilitzant les bases de dades Pubmed, Scielo, Cinahl, Health Evidence, Dialnet i Cochrane. S’han seleccionat un total de 12 articles que coincideixen amb els criteris d’inclusió establerts. Conclusions: La PrEP com a tractament per a persones no infectades pel VIH amb un risc alt d’exposició demostra una alta efectivitat preventiva enfront de la infecció del VIH. L’adherència és essencial per assegurar l’efectivitat de la PrEP, i la prevenció òptima s’aconsegueix amb un pla d’actuacions combinades
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22036
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Sida -- Prevenció
AIDS (Disease) -- Prevention
VIH (Virus)
HIV (Viruses)
Prevenció de la transmissió sexual de la sida
Safe sex in AIDS prevention
Condons
Condoms
Title: Efectivitat de la profilaxi pre-exposició en la prevenció del virus de la immunodeficiència humana: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors