Item


Comportamientos de riesgo para la salud y calidad de vida en adolescentes escolarizados

The main objective of this research is to determine the association of different Health Risk Behaviours (HRB’s) with the Health-Related Quality of Life (HRQoL) in a sample of 550 adolescents attending school, aged 15 to 18 years, enrolled in a secondary school in Valparaíso, Chile. The KIDSCREEN-52 Questionnaire was used to evaluate HRQoL and the World School Health Survey (EMSE) to identify HRB’s. The KIDSCREEN-52 dimensions scores were calculated using the Rasch analysis, transformed to T values and standardized to M=50, SD=10. Comparisons of Rasch scores, bivariate and multiple logistic regression analyses were made to study the association of the dimensions of the HRQoL of KIDSCREEN-52 with the HRB’s adjusted for age and gender. The data analysis was performed using the STATA v12 statistical package. This study was approved by the Bioethics Committee of the Playa Ancha University. Informed consent was requested from parents or legal guardians, and participating adolescents too. The comparisons of the Rasch scores showed higher punctuations in men than in women, and as the age increased, a decrease in the school environment dimension score was observed. Multiple logistic regression analyses indicate that psychoactive substance use, physical inactivity and suicidal behaviours are negatively related to most dimensions of HRQoL. Obesity was related to a worse self-perception and being victim of intimidation was related to a worse psychological well-being and social acceptance. The lack of psychosocial protective factors (parental regulation and control, and social support in school) was negatively related to most dimensions of HRQoL.

Aquesta recerca té com a objectiu principal determinar l’associació dels diferents Comportaments de Risc per a la Salut (CRS) amb la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS) en una mostra de 550 adolescents escolaritzats de 15 a 18 anys matriculats a un institut d’educació secundària de Valparaíso, Xile. S’ha utilitzat el qüestionari KIDSCREEN-52 per avaluar la QVRS i la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) per identificar els CRS. Les puntuacions de les dimensions del KIDSCREEN-52 s’han calculat emprant l’anàlisi Rasch, transformant a valors T, i estandarditzant a una M=50, DT=10. S’han realitzat comparacions de puntuacions Rasch, análisis bivariades i de regressió logística múltiple per estudiar l’associació de les dimensions de la QVRS del KIDSCREEN-52 amb els CRS ajustats per edat i sexe. L’anàlisi de les dades s’ha realitzat emprant el paquet estadístic STATA v12. Aquest estudi va ser aprovat pel Comité de Bioética de la Universidad de Playa Ancha. Es va sol·licitar consentiment informat a pares o tutors i als adolescents participants. Les comparacions de les puntuacions Rasch han mostrat puntuacions més elevades en homes que en dones, i a mesura que ha augmentat l’edat s’ha observat una disminució en la puntuació de la dimensió entorn escolar. Les análisis de regressió logística múltiple han indicat que el consum de substàncies psicoactives, la inactivitat física i els comportaments suïcides es relacionen negativament amb la majoria de les dimensions de la QVRS. L’obesitat s’ha relacionat amb una pitjor autopercepció, i ser víctimes d’intimidació s’ha relacionat amb un pitjor benestar psicològic i acceptació social. La manca de factors protectors psicosocials (regulació i control patern i el suport social a l’escola) s’han relacionat negativament amb la majoria de les dimensions de la QVRS.

Universitat de Girona

Manager: Gras Pérez, María Eugenia
Font-Mayolas, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Author: Vilugrón Aravena, Fabiola Pamela
Date: 2018 November 7
Abstract: The main objective of this research is to determine the association of different Health Risk Behaviours (HRB’s) with the Health-Related Quality of Life (HRQoL) in a sample of 550 adolescents attending school, aged 15 to 18 years, enrolled in a secondary school in Valparaíso, Chile. The KIDSCREEN-52 Questionnaire was used to evaluate HRQoL and the World School Health Survey (EMSE) to identify HRB’s. The KIDSCREEN-52 dimensions scores were calculated using the Rasch analysis, transformed to T values and standardized to M=50, SD=10. Comparisons of Rasch scores, bivariate and multiple logistic regression analyses were made to study the association of the dimensions of the HRQoL of KIDSCREEN-52 with the HRB’s adjusted for age and gender. The data analysis was performed using the STATA v12 statistical package. This study was approved by the Bioethics Committee of the Playa Ancha University. Informed consent was requested from parents or legal guardians, and participating adolescents too. The comparisons of the Rasch scores showed higher punctuations in men than in women, and as the age increased, a decrease in the school environment dimension score was observed. Multiple logistic regression analyses indicate that psychoactive substance use, physical inactivity and suicidal behaviours are negatively related to most dimensions of HRQoL. Obesity was related to a worse self-perception and being victim of intimidation was related to a worse psychological well-being and social acceptance. The lack of psychosocial protective factors (parental regulation and control, and social support in school) was negatively related to most dimensions of HRQoL.
Aquesta recerca té com a objectiu principal determinar l’associació dels diferents Comportaments de Risc per a la Salut (CRS) amb la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS) en una mostra de 550 adolescents escolaritzats de 15 a 18 anys matriculats a un institut d’educació secundària de Valparaíso, Xile. S’ha utilitzat el qüestionari KIDSCREEN-52 per avaluar la QVRS i la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) per identificar els CRS. Les puntuacions de les dimensions del KIDSCREEN-52 s’han calculat emprant l’anàlisi Rasch, transformant a valors T, i estandarditzant a una M=50, DT=10. S’han realitzat comparacions de puntuacions Rasch, análisis bivariades i de regressió logística múltiple per estudiar l’associació de les dimensions de la QVRS del KIDSCREEN-52 amb els CRS ajustats per edat i sexe. L’anàlisi de les dades s’ha realitzat emprant el paquet estadístic STATA v12. Aquest estudi va ser aprovat pel Comité de Bioética de la Universidad de Playa Ancha. Es va sol·licitar consentiment informat a pares o tutors i als adolescents participants. Les comparacions de les puntuacions Rasch han mostrat puntuacions més elevades en homes que en dones, i a mesura que ha augmentat l’edat s’ha observat una disminució en la puntuació de la dimensió entorn escolar. Les análisis de regressió logística múltiple han indicat que el consum de substàncies psicoactives, la inactivitat física i els comportaments suïcides es relacionen negativament amb la majoria de les dimensions de la QVRS. L’obesitat s’ha relacionat amb una pitjor autopercepció, i ser víctimes d’intimidació s’ha relacionat amb un pitjor benestar psicològic i acceptació social. La manca de factors protectors psicosocials (regulació i control patern i el suport social a l’escola) s’han relacionat negativament amb la majoria de les dimensions de la QVRS.
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687822
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22827
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Conducta de risc (Psicologia)
Risk taking (Psychology)
Conducta de riesgo (Psicología)
Qualitat de vida
Quality of life
Calidad de vida
Salut
Health
Salud
Adolescents
Adolescentes
159.9
36
373
Title: Comportamientos de riesgo para la salud y calidad de vida en adolescentes escolarizados
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors