Item


La subjectivitat de la fotografia: el fotollibre com a experiència

Per tal de saber com es comunica la realitat a través de la fotografia i com es plasmen els diferents punts de vista subjectius, s’ha iniciat un treball d’investigació que parteix d’una recerca bibliogràfica on s’estudien referents com J. Berger i R. Barthes, que reflexionen al voltant de la percepció de la fotografia, d’una banda des de la perspectiva de la persona que fa la fotografia i de l’altra, des de la persona espectadora. A més, s’indaga en l’evolució de la fotografia analògica cap a la digital. També s’investiga el context i el fotollibre, que és un recurs idoni per recollir una obra fotogràfica, per la seva capacitat de crear una narrativa i connectar amb les persones espectadores. A partir del projecte pràctic es crea “La ciutat coneguda”, un fotollibre amb fotografies de la ciutat de Girona, que posen de manifest els resultats obtinguts. Finalment, es conclou que la fotografia pot transmetre punts de vista subjectius d’una mateixa realitat

In order to know how reality is communicated through photography and how the different subjective points of view are reflected, a research work has been started, which is based on a bibliographic research where referents such as J. Berger and R. Barthes are studied. These authors reflect on the perception of photography from two points of view, on the one hand from the perspective of the photographer and on the other hand from the perspective of the viewer. The study also investigates the evolution from analog to digital photography. The context and the photobook are also investigated as an ideal resource for collecting a photographic work and for their ability to create a narrative and connect with viewers. In the practical project part "La ciutat coneguda" (The known city) is created, a photobook with photographs of the city of Girona, which prove the results obtained. Finally, it is concluded that photography can transmit subjective views of the same reality

Manager: Echazarreta Soler, Carmen
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Alburnà, Sara
Date: 2021
Abstract: Per tal de saber com es comunica la realitat a través de la fotografia i com es plasmen els diferents punts de vista subjectius, s’ha iniciat un treball d’investigació que parteix d’una recerca bibliogràfica on s’estudien referents com J. Berger i R. Barthes, que reflexionen al voltant de la percepció de la fotografia, d’una banda des de la perspectiva de la persona que fa la fotografia i de l’altra, des de la persona espectadora. A més, s’indaga en l’evolució de la fotografia analògica cap a la digital. També s’investiga el context i el fotollibre, que és un recurs idoni per recollir una obra fotogràfica, per la seva capacitat de crear una narrativa i connectar amb les persones espectadores. A partir del projecte pràctic es crea “La ciutat coneguda”, un fotollibre amb fotografies de la ciutat de Girona, que posen de manifest els resultats obtinguts. Finalment, es conclou que la fotografia pot transmetre punts de vista subjectius d’una mateixa realitat
In order to know how reality is communicated through photography and how the different subjective points of view are reflected, a research work has been started, which is based on a bibliographic research where referents such as J. Berger and R. Barthes are studied. These authors reflect on the perception of photography from two points of view, on the one hand from the perspective of the photographer and on the other hand from the perspective of the viewer. The study also investigates the evolution from analog to digital photography. The context and the photobook are also investigated as an ideal resource for collecting a photographic work and for their ability to create a narrative and connect with viewers. In the practical project part "La ciutat coneguda" (The known city) is created, a photobook with photographs of the city of Girona, which prove the results obtained. Finally, it is concluded that photography can transmit subjective views of the same reality
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22915
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Fotografia
Photography
Llibres de fotografies
Photobooks
Imatges fotogràfiques
Images, Photographic
Fotografia -- Girona
Photography -- Girona
Title: La subjectivitat de la fotografia: el fotollibre com a experiència
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors