Item


Salmonella Typhimurium variant monofàsica en el sector porcí

Salmonella representa un problema en la cadena de producció (cadena de valor) del porcí a Espanya a causa de l’elevada prevalença d’aquest patogen des de la granja fins als productes que arriben al consumidor. Entre els diferents serotips de Salmonella, el serotip Typhimurium variant monofàsica ha augmentat significativament en els últims anys en la cadena de producció del porcí, i actualment representa un dels serotips més comuns entre els responsables de casos de salmonel·losi en humans en molts països del món. En aquest treball s’ha fet una revisió bibliogràfica extensiva per tal de recollir literatura científica relacionada amb Salmonella i la seva prevalença segons l’origen de les mostres (granja, canal de porc, carn, producte carni i humà). Per recollir els articles es va fer una cerca a la base de dades Web of knowledge i les referències trobades es van revisar per tal de seleccionar les que podien aportar informació pel treball, primer segons el títol i resum i seguidament a partir del text complet. Les referències que contenien informació sobre la prevalença i resistències antimicrobianes de Salmonella Typhimurium variant monofàsica en porcí es van seleccionar per extreure’n dades i fer una anàlisi conjunta de tots els resultats obtinguts. En aquest treball també es van buscar dades en informes sobre zoonosi a la Unió Europea que publica anualment l’’EFSA (European Food Safety Authority) i la base de dades del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) de la Unió Europea. Amb l’anàlisi de les dades extretes dels articles i informes anuals de l’EFSA s’ha vist una elevada prevalença en canals de porc i productes carnis del serotip Typhimurium variant monofàsica. Salmonella és la segona infecció gastrointestinal en humans transmesa per aliments més comuna notificada després de campilobacteriosis. I una de les principals causes per brots en malalties transmeses per aliments en països de la UE. Salmonella en humans és el segon patogen que produeix més casos en països de la Unió Europea, on Espanya es troba entre els primers, amb 3.913 casos confirmats l’any 2021. El nombre de notificacions és molt superior al nombre de brots, però ambdós segueixen la mateixa tendència. El nombre de notificacions relacionades amb brots i el nombre total de brots de salmonel·losi transmesa per aliments van ser més alts l’any 2021 que el 2020, però menors que en anys anteriors

Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Abellaned Carrión, Mafalda
Date: 2023 June
Abstract: Salmonella representa un problema en la cadena de producció (cadena de valor) del porcí a Espanya a causa de l’elevada prevalença d’aquest patogen des de la granja fins als productes que arriben al consumidor. Entre els diferents serotips de Salmonella, el serotip Typhimurium variant monofàsica ha augmentat significativament en els últims anys en la cadena de producció del porcí, i actualment representa un dels serotips més comuns entre els responsables de casos de salmonel·losi en humans en molts països del món. En aquest treball s’ha fet una revisió bibliogràfica extensiva per tal de recollir literatura científica relacionada amb Salmonella i la seva prevalença segons l’origen de les mostres (granja, canal de porc, carn, producte carni i humà). Per recollir els articles es va fer una cerca a la base de dades Web of knowledge i les referències trobades es van revisar per tal de seleccionar les que podien aportar informació pel treball, primer segons el títol i resum i seguidament a partir del text complet. Les referències que contenien informació sobre la prevalença i resistències antimicrobianes de Salmonella Typhimurium variant monofàsica en porcí es van seleccionar per extreure’n dades i fer una anàlisi conjunta de tots els resultats obtinguts. En aquest treball també es van buscar dades en informes sobre zoonosi a la Unió Europea que publica anualment l’’EFSA (European Food Safety Authority) i la base de dades del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) de la Unió Europea. Amb l’anàlisi de les dades extretes dels articles i informes anuals de l’EFSA s’ha vist una elevada prevalença en canals de porc i productes carnis del serotip Typhimurium variant monofàsica. Salmonella és la segona infecció gastrointestinal en humans transmesa per aliments més comuna notificada després de campilobacteriosis. I una de les principals causes per brots en malalties transmeses per aliments en països de la UE. Salmonella en humans és el segon patogen que produeix més casos en països de la Unió Europea, on Espanya es troba entre els primers, amb 3.913 casos confirmats l’any 2021. El nombre de notificacions és molt superior al nombre de brots, però ambdós segueixen la mateixa tendència. El nombre de notificacions relacionades amb brots i el nombre total de brots de salmonel·losi transmesa per aliments van ser més alts l’any 2021 que el 2020, però menors que en anys anteriors
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24233
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Salmonel·la
Salmonella
Porcs
Swine
Salmonella Typhimurium
Carn de porc -- Indústria i comerç
Pork industry and trade
Aliments -- Indústria i comerç
Food industry and trade
Cadena alimentària
Food chain
Title: Salmonella Typhimurium variant monofàsica en el sector porcí
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors