Item


Analysis of time-dependent flexural behaviour of concrete members reinforced with fibre reinforced polymer bar

In this work, long-term behaviour of FRP RC beams has been investigated both analytically and experimentally to further extend the knowledge in this particular research domain. In this respect, a new methodology to determine the long-term deflections due to creep and shrinkage is presented. Based on multiplicative coefficients, the methodology is straightforward and simple, and therefore suitable to be used in design. In addition, an experimental campaign on two series of GFRP RC beams subject to long-term loading has been performed. Different reinforcement ratios, concrete strengths and sustained load levels have been considered. For comparison purposes steel reinforcement has also been used. The experimental long-term results have been reported and discussed. Furthermore they have been compared to predictions using the most representative procedures, as well as, the proposed methodology presented in this work.

En aquest treball, es presenta una nova metodologia per a la determinació de fletxes diferides degudes als efectes de la fluència i la retracció del formigó. La metodologia presentada es basa en coeficients multiplicadors, essent així un mètode directe i simple, apte per ser utilitzar en el disseny. Addicionalment, l’estudi presenta els resultats d’una campanya experimental realitzada en dues etapes, on bigues armades amb barres de material compost han estat sotmeses a càrregues a llarg termini. S’han considerat diferents quanties de reforç, resistències de formigó i nivells de càrrega. Per tal de comparar-ne els resultats, també s’han assajat bigues armades amb barres d’acer. Els resultats experimentals han estat analitzats i comparats amb els models de predicció més significatius, així com amb la metodologia desenvolupada i presentada en aquest estudi.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Miàs Oller, Cristina
Date: 2012 December 3
Abstract: In this work, long-term behaviour of FRP RC beams has been investigated both analytically and experimentally to further extend the knowledge in this particular research domain. In this respect, a new methodology to determine the long-term deflections due to creep and shrinkage is presented. Based on multiplicative coefficients, the methodology is straightforward and simple, and therefore suitable to be used in design. In addition, an experimental campaign on two series of GFRP RC beams subject to long-term loading has been performed. Different reinforcement ratios, concrete strengths and sustained load levels have been considered. For comparison purposes steel reinforcement has also been used. The experimental long-term results have been reported and discussed. Furthermore they have been compared to predictions using the most representative procedures, as well as, the proposed methodology presented in this work.
En aquest treball, es presenta una nova metodologia per a la determinació de fletxes diferides degudes als efectes de la fluència i la retracció del formigó. La metodologia presentada es basa en coeficients multiplicadors, essent així un mètode directe i simple, apte per ser utilitzar en el disseny. Addicionalment, l’estudi presenta els resultats d’una campanya experimental realitzada en dues etapes, on bigues armades amb barres de material compost han estat sotmeses a càrregues a llarg termini. S’han considerat diferents quanties de reforç, resistències de formigó i nivells de càrrega. Per tal de comparar-ne els resultats, també s’han assajat bigues armades amb barres d’acer. Els resultats experimentals han estat analitzats i comparats amb els models de predicció més significatius, així com amb la metodologia desenvolupada i presentada en aquest estudi.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1891-2012
http://hdl.handle.net/10803/96914
Document access: http://hdl.handle.net/10256/7374
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Concrete retraction
Retracció del formigó
Retracción del hormigón
Long-term deflection
Càrregues a llarg termini
Cargas a largo plazo
Bigues armades de material compost
Vigas armadas de material compuesto
Composite plate girders
Bigues armades amb barres d’acer
Plate girders with steel bars
Vigas armadas con barras de acero
69 - Materials de construcció. Pràctiques i procediments de construcció
Title: Analysis of time-dependent flexural behaviour of concrete members reinforced with fibre reinforced polymer bar
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors