Item


Anàlisi de Procrustes i alineament molecular

L’algorisme de McLachlan per a l’alineament de dos conjunts de coordenades atòmiques és interpretat sota l’òptica de l’Anàlisi Multivariant, que posa de manifest que el plantejament d’aquest problema és equivalent al de l’anàlisi de Procrustes i que la solució proposada per Kabsch és anàloga a la de Sibson, desenvolupada independentment

McLachlan’s algorithm for the alignment of two sets of atomic coordinates is interpreted under the Multivariate Analysis point of view, putting into evidence that it is equivalent toProcrustes analysis, and that the solution proposed by Kabsch is analogous to Sibson’s, independently developed

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Robert, David
Abstract: L’algorisme de McLachlan per a l’alineament de dos conjunts de coordenades atòmiques és interpretat sota l’òptica de l’Anàlisi Multivariant, que posa de manifest que el plantejament d’aquest problema és equivalent al de l’anàlisi de Procrustes i que la solució proposada per Kabsch és anàloga a la de Sibson, desenvolupada independentment
McLachlan’s algorithm for the alignment of two sets of atomic coordinates is interpreted under the Multivariate Analysis point of view, putting into evidence that it is equivalent toProcrustes analysis, and that the solution proposed by Kabsch is analogous to Sibson’s, independently developed
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180282
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Anàlisi multivariable
Química quàntica
Multivariate analysis
Quantum chemistry
Procrustes, Anàlisi de
Procrustes analysis
Title: Anàlisi de Procrustes i alineament molecular
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors