Item


Qualitat de vida percebuda en el malalts amb colitis ulcerosa: projecte de recerca

En els últims anys la colitis ulcerosa ha patit un increment en la seva prevalença a l’igual que també s’han obtingut més coneixements sobre la malaltia. Un dels aspectes importants d’aquesta és la qualitat de vida en els malalts que la pateixen partint de l’existència d’un seguit de factors desencadenats per la malaltia que provoquen un fort impacte en la seva qualitat de vida i per tant un canvi tant en l’àmbit personal com en l’àmbit social. Aquest fet, dóna lloc a que sigui imprescindible avaluar la qualitat de vida percebuda dels malalts i conèixer els factors que influeixen de forma més rellevant per tal de millorar-laL’objectiu d’aquest estudi és avaluar la qualitat de vida percebuda d’aquests malalts, i relacionar-la amb les variables sociodemogràfiques, clíniques i laborals i diversos factors que hi influeixen. La població d’estudi seran els malalts de colitis ulcerosa de la comarca d’Osona visitats pel Consorci Hospitalari de Vic en els anys 2013-2014. Per a l’avaluació de la qualitat de vida s’emprarà metodologia mixta, quantitativa i qualitativa Els instruments que s’utilitzaran en l’estudi quantitatiu seran un qüestionari ad-hoc i el qüestionari IBDQ-32. En la metodologia qualitativa es formaran grups de discussió als que se’ls hi passarà una entrevista grupal semiestructuradaL’anàlisi de dades quantitatives es portarà a terme mitjançant el paquet informàtic SPSS 20 i per les dades qualitatives s’utilitzarà el programa N-vivo 10 per analitzar el discurs dels participants establint categories i codis fins a saturar la informacióEls resultats d’aquest estudi ens serviran per tenir una informació més àmplia de la seva percepció de qualitat de vida i quin són els factors que influeixen de manera més important en aquesta i així poder detectar les necessitats dels pacients i millorar l’atenció a aquests malalts

In the last years ulcerative colitis has suffered an increase in its prevalence in the same way that more knowledge about this disease has been obtained. One of the more important aspects of this disease is the quality of life of the patients who suffer it, due to the existence of a number of originators factors of the disease that cause a strong impact on their quality of life and, therefore, a change in personal and social level. This fact makes essential the evaluation of the perceived quality of life of patients and, in order to improve it, knows the factors that influenceThe aim of this study is to evaluate the perceived quality of life of these patients, and relate it with sociodemographic, clinical and labor variables, and various factors that influence on it. The study population will be patients who suffer ulcerative colitis in Osona visited by Consorci Hospitalari de Vic in the years 2013-2014. Mixed, quantitative and qualitative methodology will be used for the evaluation of the quality of life. The instruments that will be used in the quantitative study will be ad-hoc and IBDQ-32 questionnaires. In qualitative methodology will be created discussion groups in which people will answer a semistructured interviewThe analysis of quantitative data will be conducted using SPSS 20 package and for qualitative data will be used N-vivo 10 program to analyze the speech of the participants establishing categories and codes till saturate the informationThe results of this study will help us to have a more comprehensive perception of their quality of life and which are the factors that influence on it, and in this way, be able to identify the patients’ needs and improve the attention to those patients

Facultat d’Infermeria

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Rosa Subirats, Elisabet
Abstract: En els últims anys la colitis ulcerosa ha patit un increment en la seva prevalença a l’igual que també s’han obtingut més coneixements sobre la malaltia. Un dels aspectes importants d’aquesta és la qualitat de vida en els malalts que la pateixen partint de l’existència d’un seguit de factors desencadenats per la malaltia que provoquen un fort impacte en la seva qualitat de vida i per tant un canvi tant en l’àmbit personal com en l’àmbit social. Aquest fet, dóna lloc a que sigui imprescindible avaluar la qualitat de vida percebuda dels malalts i conèixer els factors que influeixen de forma més rellevant per tal de millorar-laL’objectiu d’aquest estudi és avaluar la qualitat de vida percebuda d’aquests malalts, i relacionar-la amb les variables sociodemogràfiques, clíniques i laborals i diversos factors que hi influeixen. La població d’estudi seran els malalts de colitis ulcerosa de la comarca d’Osona visitats pel Consorci Hospitalari de Vic en els anys 2013-2014. Per a l’avaluació de la qualitat de vida s’emprarà metodologia mixta, quantitativa i qualitativa Els instruments que s’utilitzaran en l’estudi quantitatiu seran un qüestionari ad-hoc i el qüestionari IBDQ-32. En la metodologia qualitativa es formaran grups de discussió als que se’ls hi passarà una entrevista grupal semiestructuradaL’anàlisi de dades quantitatives es portarà a terme mitjançant el paquet informàtic SPSS 20 i per les dades qualitatives s’utilitzarà el programa N-vivo 10 per analitzar el discurs dels participants establint categories i codis fins a saturar la informacióEls resultats d’aquest estudi ens serviran per tenir una informació més àmplia de la seva percepció de qualitat de vida i quin són els factors que influeixen de manera més important en aquesta i així poder detectar les necessitats dels pacients i millorar l’atenció a aquests malalts
In the last years ulcerative colitis has suffered an increase in its prevalence in the same way that more knowledge about this disease has been obtained. One of the more important aspects of this disease is the quality of life of the patients who suffer it, due to the existence of a number of originators factors of the disease that cause a strong impact on their quality of life and, therefore, a change in personal and social level. This fact makes essential the evaluation of the perceived quality of life of patients and, in order to improve it, knows the factors that influenceThe aim of this study is to evaluate the perceived quality of life of these patients, and relate it with sociodemographic, clinical and labor variables, and various factors that influence on it. The study population will be patients who suffer ulcerative colitis in Osona visited by Consorci Hospitalari de Vic in the years 2013-2014. Mixed, quantitative and qualitative methodology will be used for the evaluation of the quality of life. The instruments that will be used in the quantitative study will be ad-hoc and IBDQ-32 questionnaires. In qualitative methodology will be created discussion groups in which people will answer a semistructured interviewThe analysis of quantitative data will be conducted using SPSS 20 package and for qualitative data will be used N-vivo 10 program to analyze the speech of the participants establishing categories and codes till saturate the informationThe results of this study will help us to have a more comprehensive perception of their quality of life and which are the factors that influence on it, and in this way, be able to identify the patients’ needs and improve the attention to those patients
Document access: http://hdl.handle.net/2072/256843
Language: cat
Publisher: Facultat d’Infermeria
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Qualitat de vida
Quality of life
Colitis ulcerosa
Ulcerative colitis
Intestins -- Malalties
Intestines -- Diseases
Title: Qualitat de vida percebuda en el malalts amb colitis ulcerosa: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors