Item


Las reformas a la Carta de las Naciones Unidas y las modificaciones que se han llevado a cabo desde su propia práctica

Aquesta tesi doctoral té per objectiu analitzar els procediments jurídics utilitzats per les Nacions Unides i els seus Estats membres per a reformar o modificar la Carta de les Nacions Unides amb l’objectiu de contribuir a que l’Organització sigui més eficient i eficaç. Iniciem l’estudi pels orígens i característiques de les Organitzacions Internacionals en general i de les Nacions Unides en particular, del seu tractat constitutiu, així com dels diferents intents per reformar la Carta. Seguidament, analitzem les modificacions institucionals que han tingut lloc en els principals òrgans de les Nacions Unides i les modificacions materials que han afectat al principal propòsit de l’Organització: el manteniment de la pau i seguretat internacionals i mostrem exemples fefaents de disposicions de la Carta que s’han modificat a través d’una pràctica constant i uniforme, amb la finalitat d’aportar a l’Organització els mecanismes necessaris per complir amb els seus objectius i propòsits perseguits.

This doctoral thesis has as an objective to analyze the legal procedures used by the United Nations and its member states to reform or modify the United Nations chart with the purpose of contributing to the fact that the UN be more efficient and effective. We began the study by the origin and characteristics of the international organizations in general and the UN in particular, its constitutive treaty, as in the different attempts to reform the Chart.We analyze the modifications that have taken place in the main bodies of the United Nations and the material modifications that have affected the principal purpose of the organization: peace keeping and international security and we show irrefutable examples of the rulings of the chart that have been modified through a constant and even practice, with the objective of providing the organization with the necessary mechanisms to accomplish the desired purposes.

Universitat de Girona

Manager: Paniagua, Ramón
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Romero, Yordanka Javib
Abstract: Aquesta tesi doctoral té per objectiu analitzar els procediments jurídics utilitzats per les Nacions Unides i els seus Estats membres per a reformar o modificar la Carta de les Nacions Unides amb l’objectiu de contribuir a que l’Organització sigui més eficient i eficaç. Iniciem l’estudi pels orígens i característiques de les Organitzacions Internacionals en general i de les Nacions Unides en particular, del seu tractat constitutiu, així com dels diferents intents per reformar la Carta. Seguidament, analitzem les modificacions institucionals que han tingut lloc en els principals òrgans de les Nacions Unides i les modificacions materials que han afectat al principal propòsit de l’Organització: el manteniment de la pau i seguretat internacionals i mostrem exemples fefaents de disposicions de la Carta que s’han modificat a través d’una pràctica constant i uniforme, amb la finalitat d’aportar a l’Organització els mecanismes necessaris per complir amb els seus objectius i propòsits perseguits.
This doctoral thesis has as an objective to analyze the legal procedures used by the United Nations and its member states to reform or modify the United Nations chart with the purpose of contributing to the fact that the UN be more efficient and effective. We began the study by the origin and characteristics of the international organizations in general and the UN in particular, its constitutive treaty, as in the different attempts to reform the Chart.We analyze the modifications that have taken place in the main bodies of the United Nations and the material modifications that have affected the principal purpose of the organization: peace keeping and international security and we show irrefutable examples of the rulings of the chart that have been modified through a constant and even practice, with the objective of providing the organization with the necessary mechanisms to accomplish the desired purposes.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296043
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Carta de las Naciones Unidas
Carta de les Nacions Unides
United Nations Chart
Paz
Peace
Organizaciones Internacionales
Organitzacions internacionals
International organizations
Seguridad internacional
Seguretat internacional
International security
341 - Dret internacional. Drets humans
Title: Las reformas a la Carta de las Naciones Unidas y las modificaciones que se han llevado a cabo desde su propia práctica
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors