Ítem


Apunts de Fonaments de Física I

Universitat de Girona, 2017. 1a ed. català revisada

Aquest text pretén ser una guia útil per als estudiants del Grau en Enginyeria Industrial. El document s’estructura en divuit temes organitzats en sis blocs. El primer bloc és un repàs de la dinàmica de la partícula puntual, en el segon es fa una introducció als conceptes bàsics de la dinàmica dels sistemes de partícules i del sòlid rígid, en el tercer es descriu el moviment oscil·latori i ondulatori, el quart està dedicat a la descripció dels fluids i en el cinquè s’introdueixen conceptes bàsics de la termodinàmica. Per a cada tema s’estableixen les competències específiques (objectius) que s’han d’assolir, es desenvolupen de manera esquemàtica els continguts i s’adjunten exemples resolts de problemes. Al final de cada tema s’inclou també una col·lecció de qüestions i problemes. Aquest llibre només pretén ser una breu i concisa recopilació dels continguts bàsics de l’assignatura. Al final del llibre trobareu una bibliografia recomanada per poder desenvolupar exhaustivament la matèria

Universitat de Girona. Departament de Física

Autor: Farjas Silva, Jordi
Resum: Universitat de Girona, 2017. 1a ed. català revisada
Aquest text pretén ser una guia útil per als estudiants del Grau en Enginyeria Industrial. El document s’estructura en divuit temes organitzats en sis blocs. El primer bloc és un repàs de la dinàmica de la partícula puntual, en el segon es fa una introducció als conceptes bàsics de la dinàmica dels sistemes de partícules i del sòlid rígid, en el tercer es descriu el moviment oscil·latori i ondulatori, el quart està dedicat a la descripció dels fluids i en el cinquè s’introdueixen conceptes bàsics de la termodinàmica. Per a cada tema s’estableixen les competències específiques (objectius) que s’han d’assolir, es desenvolupen de manera esquemàtica els continguts i s’adjunten exemples resolts de problemes. Al final de cada tema s’inclou també una col·lecció de qüestions i problemes. Aquest llibre només pretén ser una breu i concisa recopilació dels continguts bàsics de l’assignatura. Al final del llibre trobareu una bibliografia recomanada per poder desenvolupar exhaustivament la matèria
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/298464
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona. Departament de Física
Drets: Tots els drets reservats
Matèria: Física -- Ensenyament universitari
Physics -- Study and teaching (Higher)
Títol: Apunts de Fonaments de Física I
Tipus: lecture notes
Repositori: Recercat

Matèries

Autors