Item


Els hàbits de salut dels professionals sanitaris d’atenció primària

The main objective of OMS global strategy is to promote and protect the people health through healthy nutrition and doing physical activity. The adult health promotion is especially based on stimulating habits and healthy lifestyles such as a balance diet to practice sport regulars, stop smoking and reduce alcohol consumption among others. Health professionals should be the first to make goog practice because they are very influential for the population and they should serve as a model and example, so this is one of their main functions

La fita general de la estratègia mundial de la OMS és promoure i protegir la salut de les persones a través de l’alimentació sana i l’activitat física. La promoció de la salut en la persona adulta es basa especialment en l’estímul dels hàbits i estils de vida saludables com són una nutrició adequada, la pràctica de l’activitat física, l’abandonament de l’hàbit tabàquic i la reducció del consum d’alcohol entre d’altres. Els professionals sanitaris haurien de ser els primers a realitzar bones pràctiques ja que són molt influents a la població i són un model i exemple, donat que és una de les principals funcions dels professionals sanitaris d’atenció primària

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Forcada Parrilla, Iris
Abstract: The main objective of OMS global strategy is to promote and protect the people health through healthy nutrition and doing physical activity. The adult health promotion is especially based on stimulating habits and healthy lifestyles such as a balance diet to practice sport regulars, stop smoking and reduce alcohol consumption among others. Health professionals should be the first to make goog practice because they are very influential for the population and they should serve as a model and example, so this is one of their main functions
La fita general de la estratègia mundial de la OMS és promoure i protegir la salut de les persones a través de l’alimentació sana i l’activitat física. La promoció de la salut en la persona adulta es basa especialment en l’estímul dels hàbits i estils de vida saludables com són una nutrició adequada, la pràctica de l’activitat física, l’abandonament de l’hàbit tabàquic i la reducció del consum d’alcohol entre d’altres. Els professionals sanitaris haurien de ser els primers a realitzar bones pràctiques ja que són molt influents a la població i són un model i exemple, donat que és una de les principals funcions dels professionals sanitaris d’atenció primària
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298825
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Promoció de la salut
Promoción de la salud
Health promotion
Hàbits saludables
Hábitos saludables
Healthy habits
Professionals sanitaris d’atenció primària
Profesionales sanitarios de atención primaria
Primary care health professionals
Tabac
Tabaco
Tobacco
Exercici
Ejercicio
Exercise
Alimentació
Alimentación
Diet
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: Els hàbits de salut dels professionals sanitaris d’atenció primària
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors