Item


Connexions entre educació matemàtica i educació per a la sostenibilitat: definició d’un perfil de mestre de matemàtiques

Citizens with good mathematical knowledge will be better prepared to make social commitments and accept the social responsibilities presented by a changing and complex world. This thesis proposes to link mathematics education with education for sustainable development, a proposal that will provide the right tools to really make mathematics a discipline for life. In the study I define common areas for action and investigation in mathematics education and education for sustainability. The theoretical framework used to explore them encompasses the paradigm of complexity, a socio-cultural perspective on learning and realistic learning. The result is a compilation of 20 points that define a model teacher in mathematics education. These points indicate the skills, in line with education for sustainability criteria that a teacher should have to work in mathematics education

Tenir una bona cultura matemàtica farà ciutadans més ben preparats per assumir el compromís i la responsabilitat socials que el món canviant i complex en què vivim necessita. Aquesta tesi es proposa de connectar l’educació matemàtica, concretament, amb l’educació per al desenvolupament sostenible, que ens dóna eines adequades perquè la matemàtica sigui verdaderament una disciplina per a la vida.En l’estudi he determinat espais d’acció i de recerca comuns entre l’educació matemàtica i l’educació per a la sostenibilitat. El marc teòric que m’ha servit per fer-ho és el paraigua del paradigma de la complexitat, la perspectiva sociocultural de l’aprenentatge i l’aprenentatge realista. El resultat és la redacció en 20 punts d’un perfil de mestre en educació matemàtica. Són 20 punts que indiquen en què ha d’estar capacitat un mestre per treballar l’educació matemàtica en connexió amb els criteris de l’educació per a la sostenibilitat

Universitat de Girona

Manager: Alsina, Angel
Geli, Anna M.
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Calabuig i Serra, Teresa
Abstract: Citizens with good mathematical knowledge will be better prepared to make social commitments and accept the social responsibilities presented by a changing and complex world. This thesis proposes to link mathematics education with education for sustainable development, a proposal that will provide the right tools to really make mathematics a discipline for life. In the study I define common areas for action and investigation in mathematics education and education for sustainability. The theoretical framework used to explore them encompasses the paradigm of complexity, a socio-cultural perspective on learning and realistic learning. The result is a compilation of 20 points that define a model teacher in mathematics education. These points indicate the skills, in line with education for sustainability criteria that a teacher should have to work in mathematics education
Tenir una bona cultura matemàtica farà ciutadans més ben preparats per assumir el compromís i la responsabilitat socials que el món canviant i complex en què vivim necessita. Aquesta tesi es proposa de connectar l’educació matemàtica, concretament, amb l’educació per al desenvolupament sostenible, que ens dóna eines adequades perquè la matemàtica sigui verdaderament una disciplina per a la vida.En l’estudi he determinat espais d’acció i de recerca comuns entre l’educació matemàtica i l’educació per a la sostenibilitat. El marc teòric que m’ha servit per fer-ho és el paraigua del paradigma de la complexitat, la perspectiva sociocultural de l’aprenentatge i l’aprenentatge realista. El resultat és la redacció en 20 punts d’un perfil de mestre en educació matemàtica. Són 20 punts que indiquen en què ha d’estar capacitat un mestre per treballar l’educació matemàtica en connexió amb els criteris de l’educació per a la sostenibilitat
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299215
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Educació matemàtica
Mathematics education
Educación matemática
Educació per a la sostenibilitat
Education for sustainability
Educación para la sustentabilidad
Formació de mestres
Teachers training
Formación de maestros
Perfil del mestre
Model teacher
Perfil del maestro
373 - Ensenyament primari i secundari
51 - Matemàtiques
Title: Connexions entre educació matemàtica i educació per a la sostenibilitat: definició d’un perfil de mestre de matemàtiques
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors