Item


Development, implementation and application of electronic structural descriptors to the analysis of the chemical bonding, aromaticity and chemical reactivity

En la literatura sobre mecànica quàntica és freqüent trobar descriptors basats en la densitat de parells o la densitat electrònica, amb un èxit divers segons les aplicacions que atenyin. Per tal de que tingui sentit químic un descriptor ha de donar la definició d’un àtom en una molècula, o ésser capaç d’identificar regions de l’espai molecular associades amb algun concepte químic (com pot ser un parell solitari o zona d’enllaç, entre d’altres). En aquesta línia, s’han proposat diversos esquemes de partició: la teoria d’àtoms en molècules (AIM), la funció de localització electrònica (ELF), les cel·les de Voroni, els àtoms de Hirshfeld, els àtoms difusos, etc. L’objectiu d’aquesta tesi és explorar descriptors de la densitat basats en particions de l’espai molecular del tipus AIM, ELF o àtoms difusos, analitzar els descriptors existents amb diferents nivells de teoria, proposar nous descriptors d’aromaticitat, així com estudiar l’habilitat de totes aquestes eines per discernir entre diferents mecanismes de reacció.

In the literature, several electronic descriptors based in the pair density or the density have been proposed with more or less success in their pratical applications. In order to be chemically meaningful the descriptor must give a definition of an "atom" in a molecule, or instead be able to identify some chemical interesting regions (such as lone pair, bonding region, among others). In this line, several molecular partition schemes have been put forward: atoms in molecules (AIM), electron localization function (ELF), Voronoi cells, Hirshfeld atoms, fuzzy atoms, etc. The goal of this thesis is to explore the density descriptors based on the molecular partitions of AIM, ELF and fuzzy atom, analyze the existing decriptors at several levels of theory, propose new aromaticity descriptors, and study its ability to discern between different mechanisms of reaction.

Universitat de Girona

Manager: Duran i Portas, Miquel
Solà i Puig, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Química Computacional
Author: Matito i Gras, Eduard
Abstract: En la literatura sobre mecànica quàntica és freqüent trobar descriptors basats en la densitat de parells o la densitat electrònica, amb un èxit divers segons les aplicacions que atenyin. Per tal de que tingui sentit químic un descriptor ha de donar la definició d’un àtom en una molècula, o ésser capaç d’identificar regions de l’espai molecular associades amb algun concepte químic (com pot ser un parell solitari o zona d’enllaç, entre d’altres). En aquesta línia, s’han proposat diversos esquemes de partició: la teoria d’àtoms en molècules (AIM), la funció de localització electrònica (ELF), les cel·les de Voroni, els àtoms de Hirshfeld, els àtoms difusos, etc. L’objectiu d’aquesta tesi és explorar descriptors de la densitat basats en particions de l’espai molecular del tipus AIM, ELF o àtoms difusos, analitzar els descriptors existents amb diferents nivells de teoria, proposar nous descriptors d’aromaticitat, així com estudiar l’habilitat de totes aquestes eines per discernir entre diferents mecanismes de reacció.
In the literature, several electronic descriptors based in the pair density or the density have been proposed with more or less success in their pratical applications. In order to be chemically meaningful the descriptor must give a definition of an "atom" in a molecule, or instead be able to identify some chemical interesting regions (such as lone pair, bonding region, among others). In this line, several molecular partition schemes have been put forward: atoms in molecules (AIM), electron localization function (ELF), Voronoi cells, Hirshfeld atoms, fuzzy atoms, etc. The goal of this thesis is to explore the density descriptors based on the molecular partitions of AIM, ELF and fuzzy atom, analyze the existing decriptors at several levels of theory, propose new aromaticity descriptors, and study its ability to discern between different mechanisms of reaction.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300186
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Densitat de parells
Pair density
Átomos en moléculas
Teoria d’àtoms en molècules
Atoms in molecules
AIM
Funció de localització electrònica
ELF
Electron Localitzation Function
Aromaticidad
Aromaticity
Aromaticitat
Quantum mechanics
Mecànica quàntica
Computational chemistry
Química computacional
544 - Química física
Title: Development, implementation and application of electronic structural descriptors to the analysis of the chemical bonding, aromaticity and chemical reactivity
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors