Item


Influence of feeding restriction and dietary phosphorus levels on body tissue composition evaluated in vivo by computed tomography, bone mineralisation and sensory properties of the meat from gilts

Feeding strategy is very important for farmers to improve pig productive parameters and keep its competitive advantage in the market. The computed tomography (CT) technology can evaluate the effect of feeding strategy on the body/carcass tissue and bone composition of living pigs, since it allows the evaluation of the same animal at various moments of growth to avoid serial slaughtering of animals. This thesis at hand investigates the effect of different feeding restriction treatments on productive and carcass quality parameters of gilts using CT during growth and the effect of such treatments on meat quality, sensory properties and consumer preference (experiment 1) and the effect of different feeding strategies with different dietary P and phytases levels on density and the morphological characteristics of the bones of live gilts during growth and in their carcasses via CT images and the effect of these strategies on the chemical and physical characteristics of the bones, carcass and meat quality characteristics (experiment 2)

Para los productores de porcino, el uso de estrategias alimentarias es fundamental para mejorar los parámetros productivos y mantener las ventajas competitivas del mercado. La tecnología de la tomografía computarizada (CT) puede usarse para evaluar el efecto de la estrategia alimentaria en la composición tisular e ósea tanto en el animal vivo como en la canal, ya que permite la evaluación del mismo animal en diferentes momentos de su crecimiento evitando realizar sacrificios seriados de los animales. Esta tesis investiga el efecto de diferentes estrategias alimentarias sobre los parámetros productivos y de calidad de la canal de cerdos hembras usando la CT durante el crecimiento, así como el efecto de los tratamientos sobre la calidad de la carne, las propiedades sensoriales y las preferencias de los consumidores (experimento 1); también se ha estudiado el efecto de diferentes estrategias alimentarias con diferentes niveles de P de la dieta y niveles de fitasas en la densidad y las características morfológicas de los huesos y en la canal de hembras durante su crecimiento a partir de imágenes de CT y el efecto de estas estrategias en las características químicas y físicas de los huesos, y las características de calidad de la canal y de la carne (experimento 2)

Universitat de Girona

Manager: Font i Furnols, Maria
Puigvert Colomer, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Luo, Xin
Date: 2019 December 19
Abstract: Feeding strategy is very important for farmers to improve pig productive parameters and keep its competitive advantage in the market. The computed tomography (CT) technology can evaluate the effect of feeding strategy on the body/carcass tissue and bone composition of living pigs, since it allows the evaluation of the same animal at various moments of growth to avoid serial slaughtering of animals. This thesis at hand investigates the effect of different feeding restriction treatments on productive and carcass quality parameters of gilts using CT during growth and the effect of such treatments on meat quality, sensory properties and consumer preference (experiment 1) and the effect of different feeding strategies with different dietary P and phytases levels on density and the morphological characteristics of the bones of live gilts during growth and in their carcasses via CT images and the effect of these strategies on the chemical and physical characteristics of the bones, carcass and meat quality characteristics (experiment 2)
Para los productores de porcino, el uso de estrategias alimentarias es fundamental para mejorar los parámetros productivos y mantener las ventajas competitivas del mercado. La tecnología de la tomografía computarizada (CT) puede usarse para evaluar el efecto de la estrategia alimentaria en la composición tisular e ósea tanto en el animal vivo como en la canal, ya que permite la evaluación del mismo animal en diferentes momentos de su crecimiento evitando realizar sacrificios seriados de los animales. Esta tesis investiga el efecto de diferentes estrategias alimentarias sobre los parámetros productivos y de calidad de la canal de cerdos hembras usando la CT durante el crecimiento, así como el efecto de los tratamientos sobre la calidad de la carne, las propiedades sensoriales y las preferencias de los consumidores (experimento 1); también se ha estudiado el efecto de diferentes estrategias alimentarias con diferentes niveles de P de la dieta y niveles de fitasas en la densidad y las características morfológicas de los huesos y en la canal de hembras durante su crecimiento a partir de imágenes de CT y el efecto de estas estrategias en las características químicas y físicas de los huesos, y las características de calidad de la canal y de la carne (experimento 2)
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/668993
Document access: http://hdl.handle.net/10256/18082
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Feeding strategy
Estratègia alimentària
Estrategia alimentaria
Feeding restriction
Restricció alimentària
Restricción alimentaria
Phosphorus level
Nivell de fòsfor
Nivel de fósforo
Computed tomography
Tomografia computada
Tomografía computarizada
Pigs
Porcs
Cerdos
Meat
Carn
Carne
Bone
Teixit ossi
Tejido óseo
615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia
636 - Explotació i cria d’animals. Cria del bestiar i d’animals domèstics
Title: Influence of feeding restriction and dietary phosphorus levels on body tissue composition evaluated in vivo by computed tomography, bone mineralisation and sensory properties of the meat from gilts
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors