Item


Efectivitat de l’heparina de baix pes molecular en la malaltia tromboembòlica venosa: revisió bibliogràfica

Fundamentals: The incidence of venous thromboembolic disease (VTD) in the general population is related to non-modifiable risk factors, such as sex and age, being very low in adolescence and gradually increasing to 0.5-2 % annual in patients from 60 to 80 years. This fact, together with modifiable risk factors such as partial or total immobilization, chronic diseases, etc., makes the onset of early thromboprophylaxis essential to minimize the risk of a thromboembolic event, especially after the recent discovery of thrombogenic power. of the covid-19. Objectives: The overall objective of this study is to determine the effectiveness of low molecular weight heparin (LMWH) as a first-line thromboprophylactic treatment for venous thromboembolic disease (VTD) in hospitalized individuals. Methods: A literature review of 16 scientific articles, <12 years old, is performed to retrieve varied information on the administration and effectiveness of low molecular weight heparin in the last decade, in the PubMed, Scielo and SIGN guidelines, of which 56% are bibliographic, systematic reviews and meta-analysis; 19%, clinical practice guidelines; and other studies of other types. Basically, the results that relate the three key aspects of this review are extracted: low molecular weight heparin, thromboembolic disease, and covid-19. Results: According to the results obtained (n = 16), 50% of the studies indicate low- molecular-weight heparin as the thromboprophylactic of choice due to its properties and 16% indicate the existence of a predisposition to suffer a VTE in patients affected by covid-19. However, all of the reviewed studies agree with the importance of venous thromboembolic disease today and the need to reduce its morbidity-mortality. Conclusions: Low molecular weight heparin is the anticoagulant of choice for the prophylaxis and treatment of venous thromboembolic disease, which is closely related to covid-19 as a predisposing factor

Fonaments: La incidència de malaltia tromboembòlica venosa (MTV) en la població general està relacionada amb factors de risc no modificables, com ara el sexe i l’edat, sent molt baixa en l’adolescència i augmentant progressivament fins al 0,5-2% anual en pacients de 60 a 80 anys. Aquest fet, junt amb els factors de risc modificables com la immobilització parcial o total, malalties cròniques, etc, fa imprecindible l’inici d’una tormboprofilaxi precoç per minimitzar el risc de patir un esdeveniment tromboembòlic, sobretot després del descobriment recent del poder trombogènic de la covid-19. Objectius: L’objectiu general d’aquest estudi és determinar l’efectivitat de l’heparina de baix pes molecular (HBPM) com a tractament tromboprofilàctic de primera elecció de la malaltia tromboembòlica venosa (MTV) en persones hospitalitzades. Mètodes: Es realitza una revisió bibliogràfica de 16 articles científics, amb antiguitat < 12 anys, per recuperar informació variada sobre l’administració i efectivitat de l’heparina de baix pes molecular en la darrere dècada, en les bases de dades PubMed, Scielo i SIGN guidelines, de les quals el 56% són revisions bibliogràfiques, sistemàtiques i meta- anàlisi; el 19%, guies de pràctica clínica; i la resta estudis d’altres tipologies. Bàsicament s’extreu d’aquests, els resultats que relacionen els tres aspectes clau d’aquesta revisió: heparina de baix pes molecular, malaltia tromboembòlica i covid-19. Resultats: D’acord amb els resultats obtinguts (n=16), el 50% dels estudis indiquen com a tromboprofilàctic d’elecció la heparina de baix pes moelcular per les seves propietats i un 16%, indiquen la existència de predisposició a patir un TEV en pacients afectes per a covid-19. Tanmateix, la totalitat dels estudis revisats coincideix amb la importància de la malaltia tromboembòlica venosa en la actualitat i la necessitat de reduir-ne la morbiditat-mortalitat. Conclusions: L’heparina de baix pes molecular és l’anticoagulant d’elecció per a la profilaxi i tractament de la malaltia tromboembolica venosa, la qual presenta una estreta relació amb la covid-19 com a factor predisposant

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Bouhafna Souidika, Ikram
Date: 2021
Abstract: Fundamentals: The incidence of venous thromboembolic disease (VTD) in the general population is related to non-modifiable risk factors, such as sex and age, being very low in adolescence and gradually increasing to 0.5-2 % annual in patients from 60 to 80 years. This fact, together with modifiable risk factors such as partial or total immobilization, chronic diseases, etc., makes the onset of early thromboprophylaxis essential to minimize the risk of a thromboembolic event, especially after the recent discovery of thrombogenic power. of the covid-19. Objectives: The overall objective of this study is to determine the effectiveness of low molecular weight heparin (LMWH) as a first-line thromboprophylactic treatment for venous thromboembolic disease (VTD) in hospitalized individuals. Methods: A literature review of 16 scientific articles, <12 years old, is performed to retrieve varied information on the administration and effectiveness of low molecular weight heparin in the last decade, in the PubMed, Scielo and SIGN guidelines, of which 56% are bibliographic, systematic reviews and meta-analysis; 19%, clinical practice guidelines; and other studies of other types. Basically, the results that relate the three key aspects of this review are extracted: low molecular weight heparin, thromboembolic disease, and covid-19. Results: According to the results obtained (n = 16), 50% of the studies indicate low- molecular-weight heparin as the thromboprophylactic of choice due to its properties and 16% indicate the existence of a predisposition to suffer a VTE in patients affected by covid-19. However, all of the reviewed studies agree with the importance of venous thromboembolic disease today and the need to reduce its morbidity-mortality. Conclusions: Low molecular weight heparin is the anticoagulant of choice for the prophylaxis and treatment of venous thromboembolic disease, which is closely related to covid-19 as a predisposing factor
Fonaments: La incidència de malaltia tromboembòlica venosa (MTV) en la població general està relacionada amb factors de risc no modificables, com ara el sexe i l’edat, sent molt baixa en l’adolescència i augmentant progressivament fins al 0,5-2% anual en pacients de 60 a 80 anys. Aquest fet, junt amb els factors de risc modificables com la immobilització parcial o total, malalties cròniques, etc, fa imprecindible l’inici d’una tormboprofilaxi precoç per minimitzar el risc de patir un esdeveniment tromboembòlic, sobretot després del descobriment recent del poder trombogènic de la covid-19. Objectius: L’objectiu general d’aquest estudi és determinar l’efectivitat de l’heparina de baix pes molecular (HBPM) com a tractament tromboprofilàctic de primera elecció de la malaltia tromboembòlica venosa (MTV) en persones hospitalitzades. Mètodes: Es realitza una revisió bibliogràfica de 16 articles científics, amb antiguitat < 12 anys, per recuperar informació variada sobre l’administració i efectivitat de l’heparina de baix pes molecular en la darrere dècada, en les bases de dades PubMed, Scielo i SIGN guidelines, de les quals el 56% són revisions bibliogràfiques, sistemàtiques i meta- anàlisi; el 19%, guies de pràctica clínica; i la resta estudis d’altres tipologies. Bàsicament s’extreu d’aquests, els resultats que relacionen els tres aspectes clau d’aquesta revisió: heparina de baix pes molecular, malaltia tromboembòlica i covid-19. Resultats: D’acord amb els resultats obtinguts (n=16), el 50% dels estudis indiquen com a tromboprofilàctic d’elecció la heparina de baix pes moelcular per les seves propietats i un 16%, indiquen la existència de predisposició a patir un TEV en pacients afectes per a covid-19. Tanmateix, la totalitat dels estudis revisats coincideix amb la importància de la malaltia tromboembòlica venosa en la actualitat i la necessitat de reduir-ne la morbiditat-mortalitat. Conclusions: L’heparina de baix pes molecular és l’anticoagulant d’elecció per a la profilaxi i tractament de la malaltia tromboembolica venosa, la qual presenta una estreta relació amb la covid-19 com a factor predisposant
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/20418
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tromboembolisme -- Tractament
Thromboembolism -- Treatment
Heparina
Heparin GEC
COVID-19 (Malaltia)
COVID-19 (Disease)
Title: Efectivitat de l’heparina de baix pes molecular en la malaltia tromboembòlica venosa: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors