Item


Caracterització de Lactobacils d’origen intestinal i avaluació in vivo del seu poder probiòtic en pollastres

Una soca de Lactobacillus salivarius resistent a la rifampicina, CTC2197, es va assajar com a probiòtic en pollastres, estudiant la seva capacitat de prevenir la colonització de Salmonella enteritidis C-114 en pollastres. Quan la soca probiòtica es va administrar via oral juntament amb S.enteritidis C-114 directament al proventricle en pollets Leghorn de 1 dia, el patògen fou eliminat completament després de 21 dies. Els mateixos resultats es van obtenir quan la soca es va administrar a través del menjar i l’aigua a més de la inoculació directa al proventricle. La inclusió de L.salivarius CTC2197 en el menjar del primer dia va mostrar que una concentració de 105 UFC g-1 era suficient per assegurar la colonització dels tracte gastrointestinal dels pollets després de 1 setmana. No obstant, entre els 21 i 28 dies, L.salivarius CTC2197 no va ser detectable en el tracte gastrointestinal d’alguns pollets, mostrant que seria necessària més d’una dosis per assegurar la seva presència fins al final de l’etapa d’engreix. La liofilització i la congelació per glicerol o llet descremada com a agents crioprotector, van semblar mètodes adequats per preservar la soca probiòtica. La inclusió de L.salivarius CTC2197 en un pinso comercial va semblar ser un bon mètode per subministrar-lo en granja, tot i que la soca va mostrar sensibilitat a les temperatures utilitzades durant l’emmagatzematge del pinso i a les incubadores dels pollets. A més, la supervivència va millorar després de diverses reinoculacions en pinso.

A rifampicin-resistant Lactobacillus salivarius strain, CTC2197, was assessed as a probiotic in poultry, by studying its ability to prevent Salmonella enteritidis C-114 colonization in chickens. When the probiotic strain was dosed by oral gavage together with S.enteritidis C-114 directly into the proventriculus in 1-day-old Leghorn chickens, the pathogen was completely removed from the birds after 21 days. The same results were obtained when the probiotic strain was also administered through the feed and the drinking water apart from direct inoculation into the proventriculus. The inclusion of L.salivarius CTC2197 in the first day chicken feed revealed that a concentration of 105 CFU g-1 was enough to ensure the colonization of the gastrointestinal tract of the birds after 1 week. However, between 21 and 28 days, L.salivarius CTC2197 was undetectable in the gastrointestinal tract of some birds, showing that more than one dose would be necessary to ensure its presence till the end of the rearing time. Freeze-drying and freezing with glycerol or skin milk as cryoprotective agents, appeared to be suitable methods to preserve the probiotic strain. The inclusion of the L.salivarius CTC2197in a commercial feed mixture seemed to be a good way to supply it on the farm, although the strain showed sensitivity to the temperatures used during the feed mixture storage and in the chicken incubator rooms. Moreover, survival has been improved after several reinoculations in chicken feed mixture.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Biologia
Author: Pascual Camps, Mònica
Date: 2003 May 23
Abstract: Una soca de Lactobacillus salivarius resistent a la rifampicina, CTC2197, es va assajar com a probiòtic en pollastres, estudiant la seva capacitat de prevenir la colonització de Salmonella enteritidis C-114 en pollastres. Quan la soca probiòtica es va administrar via oral juntament amb S.enteritidis C-114 directament al proventricle en pollets Leghorn de 1 dia, el patògen fou eliminat completament després de 21 dies. Els mateixos resultats es van obtenir quan la soca es va administrar a través del menjar i l’aigua a més de la inoculació directa al proventricle. La inclusió de L.salivarius CTC2197 en el menjar del primer dia va mostrar que una concentració de 105 UFC g-1 era suficient per assegurar la colonització dels tracte gastrointestinal dels pollets després de 1 setmana. No obstant, entre els 21 i 28 dies, L.salivarius CTC2197 no va ser detectable en el tracte gastrointestinal d’alguns pollets, mostrant que seria necessària més d’una dosis per assegurar la seva presència fins al final de l’etapa d’engreix. La liofilització i la congelació per glicerol o llet descremada com a agents crioprotector, van semblar mètodes adequats per preservar la soca probiòtica. La inclusió de L.salivarius CTC2197 en un pinso comercial va semblar ser un bon mètode per subministrar-lo en granja, tot i que la soca va mostrar sensibilitat a les temperatures utilitzades durant l’emmagatzematge del pinso i a les incubadores dels pollets. A més, la supervivència va millorar després de diverses reinoculacions en pinso.
A rifampicin-resistant Lactobacillus salivarius strain, CTC2197, was assessed as a probiotic in poultry, by studying its ability to prevent Salmonella enteritidis C-114 colonization in chickens. When the probiotic strain was dosed by oral gavage together with S.enteritidis C-114 directly into the proventriculus in 1-day-old Leghorn chickens, the pathogen was completely removed from the birds after 21 days. The same results were obtained when the probiotic strain was also administered through the feed and the drinking water apart from direct inoculation into the proventriculus. The inclusion of L.salivarius CTC2197 in the first day chicken feed revealed that a concentration of 105 CFU g-1 was enough to ensure the colonization of the gastrointestinal tract of the birds after 1 week. However, between 21 and 28 days, L.salivarius CTC2197 was undetectable in the gastrointestinal tract of some birds, showing that more than one dose would be necessary to ensure its presence till the end of the rearing time. Freeze-drying and freezing with glycerol or skin milk as cryoprotective agents, appeared to be suitable methods to preserve the probiotic strain. The inclusion of the L.salivarius CTC2197in a commercial feed mixture seemed to be a good way to supply it on the farm, although the strain showed sensitivity to the temperatures used during the feed mixture storage and in the chicken incubator rooms. Moreover, survival has been improved after several reinoculations in chicken feed mixture.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469123539
Other identifiers: DL Gi.163-2008
http://www.tdx.cat/TDX-0201108-151503
http://hdl.handle.net/10803/7627
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4541
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Food poisonning
Infecciones alimentarias
Infeccions alimentàries
Antibióticos
Antibiotics
Chickens
Pollos
Pollastres
Salmonella
Lactobacillus
Lactobacils
Probiotics
579 - Microbiologia
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: Caracterització de Lactobacils d’origen intestinal i avaluació in vivo del seu poder probiòtic en pollastres
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors