93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local

Llistar Títols per Matèria "93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local"

S'han trobat 21 ítems

Llistant ítems des de 0 a 21:

  1   
FormatDataTítolAutor
FormatDataTítolAutor
doc icon DUGiDocs 2 febrer 2007 Ajuda humanitària dels quàquers als infants de Catalunya durant la Guerra Civil Serra i Sala, Rosa
doc icon DUGiDocs 16 desembre 2015 Arxius, memòria i drets humans Alberch i Fugueras, Ramon
doc icon DUGiDocs 30 setembre 2005 Caterina Llull i Çabastida: una mercantessa catalana nella Sicilia del ’400 Colesanti, Gemma
doc icon DUGiDocs 6 juliol 2001 Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939 Cárdaba Carrascal, Marciano
doc icon DUGiDocs 29 abril 1996 La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940) Saguer i Hom, Enric
doc icon DUGiDocs 10 maig 2011 "Per Déu i per la Ciència". L’Església i la ciència a la Catalunya de la Restauració (1874-1923) Bohigas i Maynegre, Jordi
doc icon DUGiDocs 2 febrer 2016 Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l’Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística Valls i Pujol, Esperança
doc icon DUGiDocs 18 juny 2014 Els museus catalans en els primers anys del franquisme. Anàlisi de la utilització dels centres museístics catalans en el període 1939-1947 Serra Armengol, Maria de Lluc
doc icon DUGiDocs 23 gener 2015 Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX Serrano Jiménez, Lluís
doc icon DUGiDocs 13 gener 2011 Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions socials als segles XVIII i XIX Esteve Torras, Eulàlia
doc icon DUGiDocs 14 juliol 2014 Informació i persuasió: en els orígens de la premsa catalana (c. 1500-1720) Expósito Amagat, Ricard
doc icon DUGiDocs 9 abril 2003 L’anarquisme individualista a Espanya 1923-1938 Díez, Xavier
doc icon DUGiDocs 24 juliol 2015 Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona (1345-1445) Reixach, Albert
doc icon DUGiDocs 8 febrer 2016 Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L’àrea de Besalú, 1750-1850 Serramontmany, Albert
doc icon DUGiDocs 17 juliol 2016 El Nou Testament i la història. Estudi sobre la interpretació contemporània de la sagrada escriptura Malé Ribera, Joaquim
doc icon DUGiDocs 26 març 2007 Parròquia i societat rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV Mallorquí, Elvis
doc icon DUGiDocs 25 gener 2016 Patronazgo regio castellano y vida monástica femenina: morfogénesis arquitectónica y organización funcional del monasterio cisterciense de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos (ca. 1187-1350) Abella Villar, Pablo
doc icon DUGiDocs 18 juliol 2014 Ricard Giralt i Casadesús, un noucentista transversal (1884-1970): arquitectura, urbanisme i municipi a la Catalunya del segle XX Gil, Rosa Maria
doc icon DUGiDocs 13 juny 2002 Les seus episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d’època tardoantiga (segles IV-VII) Amich, Narcís M.
doc icon DUGiDocs 11 octubre 2013 El suburbium de Gerunda. Evolució històrica del pla de Girona en època romana Palahí Grimal, Lluís
doc icon DUGiDocs 15 abril 2005 Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936) Domingo Hernández, María del Mar
  1   

Matèries

Autors