546 - Química inorgànica

Llistar Títols per Matèria "546 - Química inorgànica"

S'han trobat 30 ítems

Llistant ítems des de 0 a 25:

  1  2   
FormatDataTítolAutor
FormatDataTítolAutor
doc icon DUGiDocs 26 febrer 1999 Activació d’O2, HOOH i t-BuOOH amb complexos de Cu i Fe amb lligands N-heterocíclics aromàtics i macrocíclics per l’oxidació de substrats orgànics i inorgànics en condicions suaus Costas Salgueiro, Miquel
doc icon DUGiDocs 8 febrer 2005 Aprofitament de residus vegetals per a la concentració i separació d’ions metàl·lics de solucions aquoses Fiol Santaló, Núria
doc icon DUGiDocs 19 juliol 2004 Avaluació de la toxicitat de metalls pesants i arsènic en diferents models biològics Fulladosa i Tomàs, Elena
doc icon DUGiDocs 4 juny 2010 Bioinspired iron and manganese catalysts for the effective and selective oxidation of alkanes and alkenes Gómez Martín, Laura
doc icon DUGiDocs 14 juny 2013 Bioinspired non-heme iron catalysts for challenging oxidative transformations: mechanistic studies and catalytic applications on selective alkane hydroxylation and alkene cis-dihydroxilation Prat Casellas, Irene
doc icon DUGiDocs 29 juliol 2014 Development of highly structured non-heme iron catalysts for selective C-H group oxidations Canta i Roldós, Mercè
doc icon DUGiDocs 16 juliol 2015 Development of new reusable materials based on Ru complexes with catalytic activity for olefin epoxidation and nitrile hydration Ferrer Vall-llosada, Íngrid
doc icon DUGiDocs 20 juny 2016 Highly enantioselective epoxidation with hydrogen peroxide and biologically inspired iron and manganese catalysts Cussó Forest, Olaf
doc icon DUGiDocs 23 juny 2017 High-valent iron complexes supported with tetradentate and pentadentate ligands based on the triazacyclononane scaffold Sabeña Vila, Gerard
doc icon DUGiDocs 11 juliol 2014 Iron and iridium molecular complex for water oxidation catalysis Codolà Duch, Zoel
doc icon DUGiDocs 13 febrer 2015 Model aryl halide macrocyclic substrates for the elucidation of coinage metal catalysed cross-coupling reaction mechanism Font Molins, Marc
doc icon DUGiDocs 8 juny 2012 New manganese complexes with nitrogen donor ligands. Catalysts for oxidation reactions Rich Masallera, Jordi
doc icon DUGiDocs 17 març 2005 New mono- and dinuclear ruthenium complexes containing the 3,5-bis(2-pyridyl)pyrazole ligand. Synthesis, characterization and applications Sens Llorca, Cristina
doc icon DUGiDocs 16 març 2007 New Ruthenium complexes containing N, P and S-donor type of ligands: coordination chemistry, characterization and application to asymetric and non-asymetric catalysis Sala Román, Xavier
doc icon DUGiDocs 27 juny 2008 Nous complexos mono- i dinuclears de ruteni amb lligands polipiridílics i de tipus fosfina. Síntesi, caracterització i aplicacions catalítiques Mola i Marín, Joaquim
doc icon DUGiDocs 10 desembre 2002 Noves aproximacions a la síntesi i caracterització de poliglicols al·lílics, polihidrosiloxans i surfactants copolimèrics. Avaluació d’aquests surfactants en formulacions de poliuretà Nadal i Soy, Josep
doc icon DUGiDocs 16 desembre 2008 O2 activation at bioinspired complexes: dinuclear copper systems and mononuclear non-heme iron compounds. Mechanisms and catalytic applications in oxidative transformations Company Casadevall, Anna
doc icon DUGiDocs 2 febrer 2015 Peptide conjugates containing chlorambucil or tetradentate aminopyridine ligands for anticancer treatment Soler Vives, Marta
doc icon DUGiDocs 10 març 2006 Preparació de nous catalitzadors basats en complexos de Ru i Pd, i el seu ancorament a polímers conductors per a la fabricació de materials multifuncionals Masllorens i Llinàs, Ester
doc icon DUGiDocs 29 març 2011 Selenium cycling in volcanic environments: the role of soils as reactive interfaces Floor, Geerke Henriette
doc icon DUGiDocs 23 gener 2009 Síntesi i Caracterització de Nous Complexos de Ruteni contenint Lligands Quirals. Aplicacions en Catàlisi Asimètrica Serrano Núñez, Isabel
doc icon DUGiDocs 21 desembre 2001 Síntesi i estructura de lligands hexaazamacrocíclics i dels seus complexos de Zn. Estudis de catàlisi i de fenòmens de reconeixement molecular amb substrats aniònics Anda Bataller, Carmen
doc icon DUGiDocs 22 juliol 1999 Síntesi, caracterització i avaluació com a catalitzadors de nous complexos quirals de platí Duran i Carpintero, Josep
doc icon DUGiDocs 13 desembre 2002 Síntesi, caracterització química i estudi de l’activitat biològica de nous complexos de Pt(II) amb lligands de tipus diaminocarboxílic i els respectius ésters i derivats peptídics Moradell Rabert, Sílvia
doc icon DUGiDocs 28 gener 2005 Síntesi, estructura i reactivitat de nous complexos de Cu, Ag i Ni contenint lligands triazamacrocíclics. Aplicacions en l’activació d’enllaços Xifra Garcia, Raül
  1  2   

Matèries

Autors